Uitkering voor jongeren (tot 27 jaar)

Voor jongeren tot 27 jaar gelden andere regels met betrekking tot de aanvraag. Zo heb je eerst een zoekperiode van 4 weken.

Voor jongeren tot 27 jaar gelden andere regels met betrekking tot de aanvraag. Zo heb je eerst een zoekperiode van 4 weken. In deze periode zoek je zelf actief naar werk of een opleiding en krijg je geen uitkering.

  • Schrijf je in als werkzoekende via www.werk.nl. Hiervoor heb je DigiD nodig.
  • Maak een afspraak met de jongerenconsulent van de gemeente. Let op: de datum waarop je belt met de gemeente is de meldingsdatum. Lees dus goed de aanwijzingen op Werk.nl als je het eerste gedeelte van de uitkeringsaanvraag hebt ingevuld.
  • Als het je na 4 weken niet gelukt is naar school te gaan of betaald werk te vinden, dan kun je een uitkering aanvragen via www.werk.nl
  • Neem contact op met de gemeente om de uitkeringsaanvraag verder in gang te zetten.

Beoordeling zoekperiode

In het gesprek beoordelen wij of je in de zoekperiode genoeg hebt gedaan om werk of een opleiding te vinden. We houden hierbij rekening met eventuele beperkingen. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

  • Je hebt genoeg gedaan, maar geen werk of opleiding gevonden. We nemen je aanvraag voor een uitkering in behandeling. Vanaf dit moment krijg je van ons hulp bij het zoeken naar werk en/of scholing. Er zal samen met jou een plan van perspectief opgesteld worden.
  • Je hebt niet genoeg gedaan om werk of een opleiding te vinden. We nemen je aanvraag voor een uitkering in behandeling, maar de uitkering kan lager zijn. Vanaf dit moment krijg je van ons hulp bij het zoeken naar werk en/of scholing. Er zal samen met jou een plan van perspectief opgesteld worden.
  • Je hebt niet je best gedaan om werk te vinden en je weigert aan het werk of naar school te gaan. Je hebt geen recht op een uitkering en ook niet op hulp bij het zoeken naar werk. Je kunt je opnieuw aanmelden bij het UWV waarna een nieuwe zoekperiode van 4 weken ingaat.

Let op! Neem altijd bewijsmateriaal mee zoals sollicitatiebrieven, inschrijving uitzendbureau of een inschrijving opleiding.

Wordt je aanvraag in behandeling genomen en uiteindelijk toegekend dan gaat de uitkering in principe in vanaf de datum dat je je gemeld hebt bij werk.nl. Dit houdt in dat je ook recht hebt op uitkering over de 4 weken dat je zoekperiode hebt gehad.

Jonger dan 23 en nog geen diploma mbo-2, havo of vwo?

Ben je tussen de 18 en 23 jaar en heb je geen startkwalificatie (mbo-2, havo of vwo)? Dan kun je contact opnemen met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC). Zij kunnen je onder andere helpen bij het zoeken naar een passende opleiding of bij je beroepskeuze.