Taaleis in de bijstand

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, moet voldoen aan de Wet taaleis Participatiewet. Dit betekent dat u de Nederlandse taal voldoende begrijpt, spreekt, leest en schrijft.

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, moet voldoen aan de Wet taaleis Participatiewet. Dit betekent dat u de Nederlandse taal voldoende begrijpt, spreekt, leest en schrijft.

De Nederlandse taal begrijpen, spreken en lezen is belangrijk. Het is makkelijker om werk te vinden als u het Nederlands goed begrijpt. Daarom wil de overheid dat werkzoekenden het Nederlands voldoende beheersen. 'Voldoende' betekent: Nederlands beheersen op taalniveau 1F (A2).

Taalniveau 1F

Taalniveau 1F (voorheen A2) is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep acht van het basisonderwijs hebben. Op dit taalniveau kunt u eenvoudige gesprekken in het Nederlands voeren en u kunt korte, eenvoudige teksten schrijven, lezen en begrijpen.

Hoe kan ik laten zien dat ik de Nederlandse taal beheers?

  • Als u een opleiding in Nederland heeft gevolgd, die is gegeven in het Nederlands, beheerst u de Nederlandse taal op niveau 1F (A2).   Bijvoorbeeld: basisonderwijs (basisschool), voortgezet onderwijs (vmbo, mavo, mbo, havo, vwo), wetenschappelijk onderwijs (wo), praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, volwassenenonderwijs of een inburgeringstraject.
  • Door een bewijsstuk (diploma, certificaat) te laten zien, kunt u aantonen dat u een opleiding in Nederland in het Nederlands heeft gevolgd.