Kostendelersnorm

Heeft u een bijstandsuitkering en deelt u uw woning met een of meer volwassenen, dan wordt uw uitkering daarop aangepast.

Heeft u een bijstandsuitkering en deelt u uw woning met een of meer volwassenen, dan wordt uw uitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, des te lager is uw bijstandsuitkering.

De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. We spreken dan ook van een meerpersoonshuishouden.

Meerpersoonshuishouden

Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of bijvoorbeeld uw schoondochter /schoonzoon , volwassen kleinkind. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt.

Wie telt wel en niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • Jongeren tot 21 jaar
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • Personen die onderwijs volgen en op enig moment aanspraak kunnen maken op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos) of studiefinanciering (Wsf 2000)
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
  • Verhuurders of huurders die een zakelijke of commerciële relatie hebben met de meerderjarige inwoner(s) in de woning

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend.