Uitkering

Uitkering aanvragen, uitkering voor jongeren, rechten en plichten, taaleis in de bijstand, kostendelersnorm, vakantie doorgeven, wijzigingsformulier bijstandsuitkering en inkomsten.

 • Uitkering aanvragen

  Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. De noodzakelijke kosten van het bestaan worden hiervan betaald

 • Uitkering voor jongeren (tot 27 jaar)

  Voor jongeren tot 27 jaar gelden andere regels met betrekking tot de aanvraag. Zo heb je eerst een zoekperiode van 4 weken.

 • Rechten en plichten

  Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving.

 • Taaleis in de bijstand

  Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, moet voldoen aan de Wet taaleis Participatiewet. Dit betekent dat u de Nederlandse taal voldoende begrijpt, spreekt, leest en schrijft.

 • Kostendelersnorm

  Heeft u een bijstandsuitkering en deelt u uw woning met een of meer volwassenen, dan wordt uw uitkering daarop aangepast.

 • Vakantie doorgeven

  Als u een uitkering heeft, bent u verplicht om uw vakantie aan ons door te geven.

 • Wijzigingsformulier Bijstandsuitkering

  Ontvangt u een bijstandsuitkering en is er iets verandert in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door!

 • Inkomsten: een parttime baan, wat nu?

  Welke acties moet u ondernemen voor uw uitkering als u nu u een baan heeft.