Bijzondere bijstand

Soms heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen, omdat uw inkomen dit niet toelaat, maar die wel noodzakelijk zijn.  Ieder mens heeft wel eens te maken met onverwachte uitgave. In een aantal gevallen kunt u dan voor dit soort onverwachte en noodzakelijke kosten een vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor maaltijdvoorziening of reiskosten bij (familie) bezoek in het ziekenhuis.

Het gaat hier dus om uitgaven die niet iedereen heeft en die u om noodzakelijke redenen wel móét maken.

Een aanvraag om bijzondere bijstand dient bij voorkeur ingediend te worden voordat de kosten zijn gemaakt. Bijzondere bijstand kan namelijk niet met terugwerkende kracht verleend worden. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt gewoonlijk alleen toegekend op het moment dat u de kosten moet maken. Als u bijstand aanvraagt voor kosten die u al hebt moeten maken, dan bent u te laat.

Voor de verlening van bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten (inclusief kosten van duurzame gebruiksgoederen  moet u altijd vooraf een aanvraag indienen.

Als u bijzondere kosten moet gaan maken, informeer dan tijdens het spreekuur of u mogelijk in aanmerking komt.

Voorliggende voorziening

Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient, onderzoekt de gemeente Pekela, of u een beroep kunt doen op een zogenaamde voorliggende voorziening.

Voorliggende voorzieningen zijn alle  voorziening buiten de Participatiewet waarop  u  of  leden van uw gezin aanspraak kunnen maken, dan wel een beroep kunnen doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven. Van belang is dat het niet relevant is dat het een voorziening om niet is. Met andere woorden: ook een lening kan een voorliggende voorziening zijn.

Als u een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening dan worden de kosten die al vergoed worden niet door de bijzondere bijstand vergoed.

Het recht op bijzondere bijstand is ook niet voor kosten die in de voorliggende voorziening niet als noodzakelijk worden aangemerkt. Zo heeft de wetgever bijvoorbeeld bepaalde behandelingen in het basispakket van de zorgverzekering aan een maximum gebonden. De wetgever is van mening dat op deze wijze de kosten adequaat worden vergoed. Het is dan niet mogelijk om hiervoor bijzondere bijstand te verstrekken. Ook als binnen de voorliggende voorziening er bewust voor is gekozen dat een bepaalde vergoeding niet noodzakelijk is, dan kan er geen bijzondere bijstand verleend worden.

Uitgelicht