Inkomensondersteuning

Bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, voorzieningen in de minima en collectieve zorgverzekering.

 • Bijzondere bijstand

  In een aantal gevallen kunt u door onverwachte en noodzakelijke kosten een vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u langdurig van een laag inkomen rond moet komen.

 • Participatiefonds

  Wanneer u op of net boven bijstandsniveau uitkomt, dan kan ieder gezinslid uit de gemeente Pekela tot € 50 vergoeding krijgen voor sociaal-culturele activiteiten.

 • Collectieve zorgverzekering

  Speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft de gemeente Pekela een zorgverzekering samengesteld bij Menzis.

 • Voorzieningen in de minima

  De gemeente Pekela heeft diverse regelingen voor mensen met een minimum-inkomen.