Verkiezingen: vraag en antwoord

Wie mogen er stemmen?
 • U ontvangt een stempas als u op 01 februari 2021 in de gemeente Pekela woont (ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen).
 • U moet 18 jaar of ouder zijn om te kunnen stemmen.
 • Het is afhankelijk van uw nationaliteit of u mag stemmen.
 • Bent u Nederlander, dan ontvangt u een stempas.

De stempassen worden verzonden in een envelop.

Op wie kan ik stemmen?

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten. U ontvangt de kandidatenlijsten per post. Voor meer informatie kunt u ook de websites van de deelnemende partijen bezoeken.

Waar kan ik mijn stem uitbrengen?

In de gemeente Pekela kunt u kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Ik ben mijn stempas kwijt of heb hem niet ontvangen, hoe kan ik mijn stem uitbrengen?

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen.

U kunt na de aanvraag van een nieuwe stempas alleen nog stemmen met de nieuwe stempas en uw identiteitsbewijs.

Aanvragen  kan op twee manieren:

 1. Digitaal, via de website
  U kunt tot en met vrijdag 12  maart 2021 online  een nieuwe stempas aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 2. Persoonlijk, in het gemeentehuis
  U kunt tot en met 12 maart 2021, 17.00 uur aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.
Ik ben recent verhuisd naar de gemeente Pekela, hoe kan ik stemmen?

Bent u na 1 februari 2021 (datum kandidaatstelling) in de gemeente Pekela komen wonen? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. Als u toch wilt stemmen in de gemeente Pekela dan heeft u een kiezerspas nodig. Die vraagt u aan in uw vorige woongemeente.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen of ik heb geen identiteitsbewijs, wat moet ik doen?

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak  maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt opgemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak  maken. De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Hoe werkt stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezing?

Op de website Hoe Werkt Stemmen wordt uitgelegd hoe stemmen werkt. Op de website kunt u ook oefenen met stemmen.

 • U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 17 maart 2016 of later vermeld staan. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.
 • Op het stembureau ontvangt u een stembiljet van een stembureaulid.
 • U neemt het stembiljet mee naar een stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in.
 • U vouwt het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim. Niemand mag zien op wie u stemt.
 • U doet uw stembiljet in de daarvoor bestemde bussen. 
Kan ik hulp krijgen bij het stemmen?

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Hoe zit het met het coronavirus en de Tweede Kamerverkiezingen?

Vanwege het coronavirus ziet de verkiezing dit jaar er anders uit. Er worden verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om de risico’s zo klein mogelijk te houden.

Tijdens de komende verkiezing wordt er per stembureau een extra stembureaulid aangewezen om toe te zien op het naleven van de voorzorgsmaatregelen. Ook worden er spatschermen geplaatst, is er een vaste looproute in het stemlokaal en wordt het stemlokaal zeer regelmatig schoongemaakt. Ook krijgt iedere kiezer een ‘’eigen’’ potlood. Vanwege de coronamaatregel is het bij deze verkiezingen mogelijk om vervroegd te stemmen en kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief stemmen.

Kan ik vervroegd stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021?

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in elke gemeente bij een aantal stemlokalen vervroegd worden gestemd.

In de gemeente Pekela kan dit bij twee stembureaus:

 • MFC De Binding in Oude Pekela
 • De Kiepe in Nieuwe Pekela.
Kan ik briefstemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021?

Stemmen per brief geeft kiezers van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. Deze kiezers kunnen de briefstem afgeven op het gemeentehuis of per post versturen naar het briefstembureau in de gemeente. Kiezers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen informatie over deze mogelijkheid bij hun stempas.

Kan ik iemand voor mij laten stemmen?

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen.

Lees meer over: Iemand machtigen om voor mij te stemmen.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze pas vraagt u aan bij de gemeente Pekela.

Lees meer over: de kiezerspas aanvragen.