Iemand anders voor u laten stemmen

Wie kunt u machtigen?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan moet deze persoon een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezing. De persoon die voor u stemt mag maximaal voor drie andere personen stemmen. Hij of zij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Op de achterkant van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Pekela woont en ook een stempas voor de verkiezing heeft ontvangen.

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 17 maart 2016 of later vermeld staan. Deze datum geldt voor de Tweede Kamer Verkiezingen.

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen.

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont? Dan kunt u dit via een schriftelijke machtiging bij uw woongemeente regelen. Dat kan op twee manieren:

  1. Digitaal, via de website
    U kunt tot en met 12 maart 2021 online  iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor heeft u en degene die voor u gaat stemmen DigiD nodig.
  2. Schriftelijk, via e-mail of per post
    U kunt tot en met 12 maart 2021 degene die voor u gaat stemmen via een formulier  machtigen. U en degene die voor u gaat stemmen vullen het formulier volledig in. Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Dit kan per e-mail aan verkiezingen@pekela.nl, of per post.

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig.

Lukt het u toch om op de verkiezingsdag zelf te gaan stemmen? Dan is dit niet mogelijk. Wanneer u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. Door het aanmaken van een ‘volmachtsbewijs’ kunt u niet zelf meer stemmen met uw stemaps. Uw stempas is hierdoor ongeldig geworden.

Fout gemaakt op de achterkant?

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Is er een andere naam ingevuld en handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen? Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van de nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Voor 12 maart 2021 doorgeven

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 12 maart door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.