Helpt u mee als stembureaulid?

Op woensdag 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvangt u een vergoeding.

Extra stembureauleden gezocht

Wij doen graag een beroep op u als inwoner om zitting te nemen op één van onze zeven stembureaus als stembureaulid om zo de bezetting rond te maken met enthousiaste leden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen worden extra stembureauleden ingezet. Ook zijn reserveleden en tellers nodig. De gemeente Pekela zoekt dus extra hulp op de stembureaus.

Wat doet een stembureaulid?

Een stembureaulid is 18 jaar of ouder en neemt zitting op stembureau. Hij/zij zorgt dat de stemming goed en veilig verloopt, doet lichte administratieve werkzaamheden en helpt met het naleven van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Dit doet u voor een dagdeel naar keuze en het tellen na de sluiting van het stembureau. Na 21.00 uur wordt van zowel het ochtendteam als het middagteam verwacht dat zij helpen bij het tellen van de stemmen.

  • ochtend (06.45 tot 14.00 uur + tellen na 21.00 uur)
  • middag (14.00 tot 21.00 uur + tellen na 21.00 uur)

E-learning

Om ervoor te zorgen dat u uw werkzaamheden op het stembureau goed kunt uitvoeren wordt er een instructie door middel van e-learning gegeven. Indien u de e-learning niet kunt of wilt volgen dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven.

Vergoeding

Voor ieder stembureaulid is er een vergoeding. De vergoeding bedraagt €100,- per dagdeel en tellen. Maaltijden zijn niet inbegrepen. Wanneer u alleen wordt ingezet voor het tellen, ontvangt u daarvoor een kleinere vergoeding.

Voorzorgsmaatregelen

Uiteraard worden er op ieder stembureau voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen tegen verspreiding van het coronavirus. Zo zitten stembureauleden achter spatschermen, zijn er vaste looproutes in het stemlokaal, is er een ‘’eigen’’ potlood per stemmer en het zeer regelmatig reinigen van het stemlokaal.

Aanmelden als stembureaulid

Wilt u tijdens de verkiezingen een steentje bijdragen? Meld u dan nu aan!

Aanmelden als stembureaulid

Kom ook 17 maart werken bij het stembureau, voor meer informatie zie elkestemtelt.nl