Vraag en antwoord 2

Ben ik verplicht te stemmen bij verkiezingen?

Nee, stemmen is een recht en geen plicht. Na de invoering van het algemeen kiesrecht (voor mannen in 1917 en voor vrouwen in 1919) bestond er lange tijd een opkomstplicht bij verkiezingen. In 1970 werd deze wettelijke verplichting afgeschaft.

Blijf ik mijn stemrecht in het buitenland behouden?

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u bij de Europese Parlementsverkiezing ook per brief stemmen. De aanvraag hiervoor verloopt via de gemeente Den Haag.

Hoe kan ik stemmen als ik in het buitenland ben tijdens de verkiezingen?

Bent u tijdens verkiezing in het buitenland? Dan kunt u alleen bij volmacht uw stem uitbrengen. Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u bij de Europese Parlementsverkiezing ook per brief stemmen. De aanvraag hiervoor verloopt via de gemeente Den Haag.

Hoe en waar kan ik stemmen bij een verkiezing?

U kunt uw stem uitbrengen bij elk stembureau in de gemeente. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. In het stembureau krijgt u het stembiljet, waarmee u stemt.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?

Uiterlijk 2 weken voor een verkiezing krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Heeft u geen stempas gekregen of bent u hem kwijtgeraakt? Neem dan contact op met de gemeente. Doe dit uiterlijk 2 werkdagen voor de verkiezingsdag.

Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?

U kunt iemand anders vragen voor u te stemmen. Dit heet machtigen. U kunt iemand machtigen op deze manieren:

  • Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont: U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • Iemand machtigen die in een andere gemeente woont: U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Verder moet hij een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u stemmen in een andere gemeente dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas schriftelijk en mondeling aanvragen bij de gemeente. Bij gemeenteraadsverkiezingen is stemmen in een andere gemeente niet mogelijk.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

U kunt een kiezerspas schriftelijk of mondeling aanvragen.

  • Schriftelijke aanvraag
    De kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen. Hiervoor kunt u een formulier afhalen (model K 6) bij de gemeente of downloaden. U kunt de aanvraag al indienen voordat u de stempas heeft ontvangen. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze met het verzoek meesturen.
  • Mondelinge aanvraag
    Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12 uur gedaan worden. De kiezer moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar hij/zij als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij/zij de stempas en vraagt mondeling een kiezerspas aan
Wat is een blanco stem bij verkiezingen?

Een blanco stem is een stembiljet waarop geen enkel vakje is aangekruist. Als u dat wilt, kunt u blanco stemmen. Een blanco stem heeft geen enkele invloed op de zetelverdeling, net als niet-stemmen. Bij de berekening van de uitslag tellen alleen de op de kandidaten uitgebrachte stemmen mee. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen. Het aantal blanco stemmen wordt door de stembureaus apart geregistreerd, net als het aantal ongeldige stemmen.