Verkiezingen

Op donderdag 23 mei 2019 mag u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U ontvangt de stempas begin mei 2019.

Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement als u:

 • op 9 april 2019 in de gemeente Pekela bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen
 • 18 jaar of ouder bent
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • de nationaliteit van een andere lidstaat heeft en u zich heeft laten registreren om in Nederland te stemmen
Stempas kwijt?

U ontvangt begin mei 2019 uw stempas voor de verkiezing Europees Parlement

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen.

Dat kan op twee manieren:

 1. Via een formulier
  U kunt tot en met maandag 20 mei 2019 een stempas aanvragen d.m.v dit formulier.
   
 2. Persoonlijk, in het gemeentehuis
  U kunt tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.
Verhuisd?

Bent u na 9 april 2019 (datum kandidaatstelling) verhuisd naar de gemeente Pekela? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. Als u toch wilt stemmen in de gemeente Pekela dan heeft u een kiezerspas nodig. Die vraagt u aan in uw vorige woongemeente.

Identiteitsbewijs mee!

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt gemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. 

Afspraak maken

De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Hoe werkt stemmen?

De website www.hoewerktstemmen.nl legt uit hoe stemmen werkt. Op de website kunt u ook oefenen met stemmen.

 • U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 23 mei 2014 of later vermeld staan. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.
 • Op het stembureau ontvangt u een stembiljet van een stembureaulid. 
 • U neemt het stembiljet mee naar een stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in. Dit doet u ook voor het andere stembiljet als u dat heeft gekregen.
 • U vouwt het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim. Niemand mag zien op wie u stemt.

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Op wie kan ik stemmen?

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten. U ontvangt de kandidatenlijsten per post. Voor meer informatie kunt u ook de websites van de deelnemende partijen bezoeken.

Stembureaus

In de gemeente Pekela kunt u kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. Op de stempas staat een stembureau bij u in de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

 • MFC De Binding, Sportlaan 4,  Oude Pekela
 • Gemeentehuis Pekela, Raadhuislaan 8, Oude Pekela
 • Brede school De Groenling, Burgemeester Snaterlaan 68c, Oude Pekela
 • Dollard College (Pekela), H. Hindersstraat 5, Oude Pekela
 • Dorpshuis De Kiepe, Meidoornlaan 88, Nieuwe Pekela
 • Het Tehuis, DS. Sicco Tjadenstraat C 40  Nieuwe Pekela
 • Dorpshuis De Riggel, Noordercolonie 13, Nieuwe Pekela
Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen.

Wie kunt u machtigen?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan moet deze persoon een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezing. 

De persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal voor twee andere personen stemmen. Hij of zij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Op de achterkant van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Pekela woont en ook een stempas voor de verkiezingen heeft ontvangen.

Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 23  mei 2014 of later vermeld staan. Deze datum geldt voor de verkiezing Europees Parlement.

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. 

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont? Dan kunt u dit via een schriftelijke machtiging bij uw woongemeente regelen. U kunt tot en met maandag 20 mei 2019 degene die voor u gaat stemmen via een formulier machtigen. U en degene die voor u gaat stemmen vullen het formulier volledig in. Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Dit kan per e-mail aan info@pekela.nl of per post.

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig.

Lukt het u toch om op de verkiezingsdag zelf te gaan stemmen? Dan is dit niet mogelijk. Wanneer u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. Door het aanmaken van een ‘volmachtsbewijs’ kunt u niet zelf meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is hierdoor ongeldig geworden.

Fout gemaakt op de achterkant?

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Is er een andere naam ingevuld en handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen? Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van de nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Voor 20 mei 2019 doorgeven

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

 • dat het een kopie is
 • waarvoor de kopie wordt gebruikt
 • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
 • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan. Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig.

U kunt de kiezerspas op twee manieren aanvragen:

 1. Via een formulier
  U kunt tot en met maandag 20 mei 2019 een kiezerspas aanvragen d.m.v een formulier.
   
 2. Persoonlijk, in het gemeentehuis
  U kunt tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur aan de balie van het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas wordt één keer verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas worden aangemaakt.

Kiezerspas aanvragen

U kunt de kiezerspas op twee manieren aanvragen:

 1. Via een formulier
  U kunt tot en met maandag 20 mei 2019 een kiezerspas aanvragen d.m.v een formulier.
   
 2. Persoonlijk, in het gemeentehuis
  U kunt tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur aan de balie van het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas wordt één keer verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas worden aangemaakt.

Stemmen als EU-burger

Wilt u als EU-burger stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement? Dan moet u zich uiterlijk 9 april 2019 laten registreren als kiezer in Nederland. Heeft u zich bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement al geregistreerd als kiezer? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd, dan kunt u zich via dit formulier registeren als kiezer:

Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Uiterlijk 9 april moet het formulier door de gemeente zijn ontvangen.

Woont u in de gemeente Pekela? Dan kunt u het formulier per e-mail (info@pekela.nl) of per post naar de gemeente Pekela sturen. Klik hier voor de contactgegevens.

Vraag en antwoord

 

Ben ik verplicht te stemmen bij verkiezingen?

Nee, stemmen is een recht en geen plicht. Na de invoering van het algemeen kiesrecht (voor mannen in 1917 en voor vrouwen in 1919) bestond er lange tijd een opkomstplicht bij verkiezingen. In 1970 werd deze wettelijke verplichting afgeschaft.

Blijf ik mijn stemrecht in het buitenland behouden?

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u bij de Europese Parlementsverkiezing ook per brief stemmen. De aanvraag hiervoor verloopt via de gemeente Den Haag.

Hoe kan ik stemmen als ik in het buitenland ben tijdens de verkiezingen?

Bent u tijdens verkiezing in het buitenland? Dan kunt u alleen bij volmacht uw stem uitbrengen. Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u bij de Europese Parlementsverkiezing ook per brief stemmen. De aanvraag hiervoor verloopt via de gemeente Den Haag.

Hoe en waar kan ik stemmen bij een verkiezing?

U kunt uw stem uitbrengen bij elk stembureau in de gemeente. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. In het stembureau krijgt u het stembiljet, waarmee u stemt.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?

Uiterlijk 2 weken voor een verkiezing krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Heeft u geen stempas gekregen of bent u hem kwijtgeraakt? Neem dan contact op met de gemeente. Doe dit uiterlijk 2 werkdagen voor de verkiezingsdag.

Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?

U kunt iemand anders vragen voor u te stemmen. Dit heet machtigen. U kunt iemand machtigen op deze manieren:

 • Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont: U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Iemand machtigen die in een andere gemeente woont: U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Verder moet hij een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u stemmen in een andere gemeente dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas schriftelijk en mondeling aanvragen bij de gemeente. Bij gemeenteraadsverkiezingen is stemmen in een andere gemeente niet mogelijk.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

U kunt een kiezerspas schriftelijk of mondeling aanvragen.

 • Schriftelijke aanvraag
  De kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen. Hiervoor kunt u een formulier afhalen (model K 6) bij de gemeente of downloaden. U kunt de aanvraag al indienen voordat u de stempas heeft ontvangen. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze met het verzoek meesturen.
 • Mondelinge aanvraag
  Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12 uur gedaan worden. De kiezer moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar hij/zij als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij/zij de stempas en vraagt mondeling een kiezerspas aan
Wat is een blanco stem bij verkiezingen?

Een blanco stem is een stembiljet waarop geen enkel vakje is aangekruist. Als u dat wilt, kunt u blanco stemmen. Een blanco stem heeft geen enkele invloed op de zetelverdeling, net als niet-stemmen. Bij de berekening van de uitslag tellen alleen de op de kandidaten uitgebrachte stemmen mee. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen. Het aantal blanco stemmen wordt door de stembureaus apart geregistreerd, net als het aantal ongeldige stemmen.

 

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren m.b.t. de verkiezing Europees Parlement op 23 mei 2019.

 

 

Uitgelicht