N366 Veilig

In 2009 is een verkeersveiligheidsproject 'N366 Veilig' gestart op de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel.

In 2009 is een verkeersveiligheidsproject 'N366 Veilig' gestart op de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel. Doel van het project is in vijf jaar tijd het aantal ongevallen en het aantal slachtofferongevallen met vijftig procent te laten dalen.

De aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, handhaving en educatie.

Kijk voor meer informatie op www.n366veilig.nl.