Gladheidsbestrijding

Als het glad is of wordt, worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid.

Als het glad is of wordt, worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid.

Sneeuw- en gladheidbestrijding is een belangrijk aspect binnen het wegbeheer van de gemeente. Tijdens ijzel, sneeuwval of vorst worden er maatregelen getroffen. Zowel actief als preventief om de weggebruiker op een zo veilig mogelijke manier gebruik te laten maken van de weg.

De gemeente Pekela probeert zoveel mogelijk het opvriezen van natte weggedeelten te voorkomen. Dit doet zij zoveel mogelijk door te strooien voordat het gaat sneeuwen en ijzelen. Voor de gladheidbestrijding heeft de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week mensen en auto's klaar staan. Zij rukken uit als er gladheid wordt verwacht. Voor haar strooiacties zet de gemeente een drietal strooi-eenheden in, waarop of waaraan een sneeuwploeg en zoutstrooier zijn bevestigd. Als er veel sneeuw geruimd moet worden, wordt nog eens een extra voertuigen ingezet.

Echter: bij extreme weersomstandigheden blijft het risico van het deelnemen aan het verkeer primair voor de weggebruiker.

Als het glad wordt of kan worden zullen de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied worden gestrooid. Het uitgangspunt is daarbij, dat iedereen binnen een redelijke afstand een gestrooide weg kan bereiken.

In principe wordt niet aan gladheidbestrijding in de woonstraten gedaan omdat:

Het bestrijden van de gladheid op de wegen is alleen effectief bij intensief weggebruik. Daarom wordt er in de woonstraten spaarzaam omgegaan met het strooien. De weggebruiker moet daar dus altijd rekening houden met gladde weggedeelten en het spreekt voor zich dat de weggebruiker zijn rijgedrag hierop aanpast.

Geparkeerde auto's maken het haast onmogelijk om te strooien en/of sneeuw te ruimen.

Het strooizout brengt schade toe aan het milieu; de gemeente wil deze schadelijke invloed op het milieu zoveel mogelijk beperken.

Gladheidsbeleidsplan

Regelmatig krijgt de gemeente vragen over de gladheidsbestrijding en het is daarom goed om informatie te geven dat de gemeente al het redelijke doet om te voorkomen dat er door gladheid gevaarlijke situaties ontstaan.

Hiervoor heeft de gemeente het Gladheidsbeleidsplan 2014-2019 geschreven. Deze kunt u hieronder downloaden.

Uitgelicht