Verkeer en vervoer

Gehandicaptenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats, gladheidsbestrijding en N366 Veilig.

  • Gladheidsbestrijding

    Als het glad is of wordt, worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid.

  • Parkeren

    Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats.

  • N366 Veilig

    In 2009 is een verkeersveiligheidsproject 'N366 Veilig' gestart op de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel.