Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

U kunt alleen voor uzelf een VOG NP (natuurlijk persoon) aanvragen. De beslissing of de verklaring wordt afgegeven ligt bij de minister van Veiligheid en Justitie.

Het aanvraagformulier kunt u inleveren bij de balie van de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt het aanvraagformulier meestal van de werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is.

Afspraak maken

Voor het inleveren van het aanvraagformulier moet u een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten.

Direct een afspraak maken

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 41,35 (prijzen 2021).

Meenemen naar het gemeentehuis

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • het formulier ingevuld door de werkgever;
  • eventueel kunt u iemand machtigen om de aanvraag te doen. Deze persoon dient een geschreven machtiging (inclusief handtekening), zijn/haar eigen legitimatiebewijs en een kopie van uw legitimatiebewijs te tonen.

Houdt u rekening met een levertijd van twee tot vier weken.