Uittreksels en afschriften

Uittreksel BRP, afschrift (uittreksel) burgerlijke stand, verklaring omtrent gedrag (VOG) en bewijs van in leven zijn.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA), is een schriftelijk bewijs, dat verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is.