Registratie levenloos geboren kind

Wat u moet weten

  • U moet de registratie aanvragen in uw woongemeente.
  • Het gaat om een heel persoonlijk verzoek. Daarom kunt u het verzoek voor wijziging van uw gegevens alleen voor u zelf doen. Het is dus niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen. 
  • Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden, maar ook de duur van de zwangerschap, maakt niet uit voor de registratie.

Voor de registratie van uw kindje is er een 'akte van levenloos geboren kind' of een 'akte van geboorte (levenloos)' nodig. Uw woongemeente vraagt deze op bij de geboortegemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

Geen akte aanwezig?

Als uw kindje is geboren in de eerste 24 weken van de zwangerschap, dan kan het zijn dat er geen aangifte is gedaan en dat er dus geen akte is opgemaakt. Omdat er een akte nodig is voor de registratie van uw kindje in de BRP, moet u eerst een verzoek indienen bij de geboortegemeente om alsnog een akte op te laten maken. U moet ook een bewijsstuk meenemen, bijvoorbeeld een verklaring van de (huis)arts, verloskundige of het ziekenhuis.

Was u tijdens de geboorte van uw kindje getrouwd of was uw kindje al erkend tijdens de zwangerschap? Dan dient u een gezamenlijk schriftelijk verzoek in. Dit geldt ook als u inmiddels gescheiden bent.

Was u tijdens de geboorte van uw kindje niet getrouwd en was uw kindje niet erkend? Dan kan de moeder alleen een schriftelijk verzoek indienen.

Digitaal aanvragen

Registratie levenloos geboren kind

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Afspraak maken

Direct een afspraak maken

U kunt uitsluitend de publieksbalies van het gemeentehuis bezoeken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.