Informatie over begraven

Informatie over begraven in de gemeente Pekela.

De uitvaart en de contacten met de gemeente worden in de meeste gevallen geregeld door een uitvaartverzorger. Welke uitvaartverzorger u kiest is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij of van uw eigen keuze.

Na een overlijden moet er uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden een begrafenis of een crematie plaatsvinden. In bijzondere gevallen kan een begrafenis of crematie op een later tijdstip plaatsvinden. Dit kan alleen als de arts een verklaring van uitstel afgeeft. Bijvoorbeeld als er familie uit het buitenland moet overkomen voor de begrafenis of crematie. Het aanvragen van een uitstelverklaring wordt in de meeste gevallen geregeld door de uitvaartverzorger.

Tarieven

Er zijn kosten verbonden aan begraven. De totaalprijs voor een eerste begraving is als volgt opgebouwd:

  • grafrecht
  • administratieve kosten
  • begraven/bijzetten
  • vergunning plaatsen gedenkteken
  • aanleg/onderhoud omgevingsgroen
  • eventuele vergunning plaatsen grafkelder
  • eventuele huur van een urngrafkelder

De tarieven van begraven staan in de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2019. Deze kunt u hieronder downloaden.

Tarieven begraven 2021

Grafrecht

Het grafrecht is een vergoeding voor het gebruik van de grond van de gemeente, in dit geval van de begraafplaats.

Administratieve kosten

De administratief medewerker voert de gegevens in in de begraafplaatsenadministratie o.a. om vervolgens een grafakte op te kunnen stellen.

De financieel medewerker verwerkt de binnengekomen gegevens in de financiële administratie en voegt bij de grafakte een aanslag, waarna ze worden verstuurd naar de nabestaande. De  medewerker controleert vervolgens of de betaling binnen de gestelde termijn binnenkomt.

Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens worden door de administratief medewerker door de jaren heen bijgehouden. Ook worden er brieven geschreven in het geval van aflopen van graftermijnen en het overlijden van rechthebbenden.

Begraven/bijzetten en vergunning plaatsen gedenkteken

In het geval van een asverstrooiing draagt de begraafplaatsbeheerder zorg voor het verwijderen van de asbus uit het urnengraf of het columbarium. Vervolgens dient hij aanwezig te zijn bij de verstrooiing van de as op de begraafplaats. Na de verstrooiing kan er een herinneringsplaatje op het monument bij het strooiveld geplaatst worden.

De diensten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor begraven of bijzetten en de leges voor de vergunning voor het gedenkteken, zijn kostendekkend gemaakt. Dat wil zeggen dat u niet méér betaalt dan wat het de gemeente daadwerkelijk kost.

Tijden van begraven, bijzetting asbus en asbezorging

  • Het hele jaar door kan van maandag tot en met vrijdag worden begraven, bijgezet en verstrooid tussen 09.00 en 15.00 uur.
  • Het gehele jaar kan er op zaterdag worden begraven, bijgezet of verstrooid tussen 09.00 en 12.00 uur. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
  • Het is niet mogelijk om te begraven, bij te zetten of te verstrooien op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Begraafplaatsenadministratie

De gemeente houdt een begraafplaatsadministratie bij. Dit is een geautomatiseerd register van (urnen)graven, urnennissen en hun rechthebbenden en belanghebbenden. In de geautomatiseerde administratie zijn (nog) niet alle graven, rechthebbenden en belanghebbenden opgenomen. De “oude” administratie is vastgelegd in boeken en op kaarten. Om die reden kan het zijn dat, indien u informatie wenst uit deze “oude” administratie, dit wat langer op zich laat wachten.

Online aanmelden begraven of asbestemming

Online vergunning plaatsing grafmonument aanvragen

Online wijziging grafbedekking melden

Begravenis doorgeven

Om een begrafenis telefonisch door te geven kunt u contact opnemen met de gemeente via 0597 617555 of door een mail te sturen naar:

Dhr. B. Baalman (Begraafplaatsen Pekela)

Mvr. S. Koster (Beheer begraafplaatsadministratie)