Grafsoorten

Informatie over kindergraven, urnengraven en een particulier graf.

Er zijn verschillende soorten particuliere graven:

  • graven met een uitsluitend recht aan te gaan voor 30 jaar.
  • kindergraven met een uitsluitend recht aan te gaan voor 30 jaar.
  • urnengraven met een uitsluitend recht voor 30 jaar.

Kindergraven

Een kindergraf is een particulier graf voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar.

Op een daartoe aangewezen plek op de begraafplaats Wedderweg is het ook mogelijk om kinderen die bij de geboorte zijn gestorven te begraven. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het plaatsen van een gedenkteken of beplanting is hier echter niet mogelijk.

Urnengraven

Op de begraafplaatsen Wedderweg en H.B. Hulsmanstraat zijn urnentuinen ingericht. Hier worden asbussen in reeds aanwezige urnenkelders geplaatst. Op een urnengraf mag een monument worden geplaatst. In een urnengraf mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet. De keuze van het graf bepaalt de plaats op de begraafplaats. Op de begraafplaatsen Wedderweg en H.B. Hulsmanstraat is er, met uitzondering van urnengraven,  alleen uitgave van enkeldiepe graven. Dit betekent dat er 1 persoon, dan wel 1 asbus met of zonder urn, kan worden begraven.

Urnennis in columbarium (urnenmuur)

Urnennissen kunnen worden gehuurd voor 20 jaar. De termijn kan worden verlengd met een termijn van 10 jaar. In een urnennis kunnen maximaal 2 asbussen (met afsluitplaat/gedenksteen) worden bijgezet. Door betaling van huur voor een urnennis krijgt de belanghebbende zeggenschap, wiens as in de nis mag worden bijgezet. Door middel van wederzijdse ondertekening (belanghebbende en gemeente) van een contract columbarium worden zowel de nabestaanden als de gemeente gehouden aan de geldende regelgeving. Nabij de columbaria is een bloementafel gelegen waar bloemen kunnen worden neergelegd. De columbaria zijn vlakbij de urnentuinen geplaatst.

Grafkelder

In een particulier graf mag een grafkelder worden aangebracht. Uw uitvaartverzorger kan dit voor u regelen. Hij of zij geeft uw wensen door aan de gemeente. Hiervoor worden leges in rekening gebracht. Voor de urnengraven draagt de gemeente zorg. U hoeft hier niets voor te doen. De huur van de urnengrafkelder voor 30 jaar is reeds in de factuur inbegrepen.