Vaststelling Zonnevisie Pekela

Op dinsdag 5 februari 2019 staat de vaststelling van de Zonnevisie op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Pekela. Het college van burgemeester en wethouders van Pekela heeft op dinsdag 22 januari 2019 ingestemd met het verwerken van de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en enkele algemenere wijzigingen.

Concept visie ter inzage

Na de informatieavond op dinsdag 11 december 2018 is er een concept Zonnevisie voor Pekela opgesteld. De concept Zonnevisie  Pekela heeft in de periode van 18 december 2018 tot 15 januari 2019 ter inzage gelegen op het gemeentehuis in Pekela en via onze wesbsite. Bij het opstellen van de visie is zo goed mogelijk rekening gehouden met opmerkingen en suggesties die zijn gedeeld tijdens de informatieavond.

Reacties/zienswijzen

Er zijn zes verschillende zienswijzen ingediend ten aanzien van de concept Zonnevisie. Deze reacties zijn verwerkt. Onder andere Pekela Duurzaam, Natuur en milieufederatie Groningen en Avebe hebben een reactie aan de gemeente Pekela gezonden.

Stukken in zien

De vergadering en geagendeerde stukken zijn via deze link te zien. Alle ingediende reacties en de Reactienota zijn opgenomen op de raadsagenda van de vergadering van dinsdag  5 februari 2019. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0597-617555.