Visie op zonneparken in Pekela

De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

Zonnepanelen

Visie op zonneparken

De zonnevisie Pekela is opgesteld voor het opzetten van zonneparken in Pekela. In deze visie zijn alle reacties opgenomen, die ingediend zijn tijdens de periode van ter inzagelegging. De Zonnevisie Pekela is op 23 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij is de gemeente Pekela voornemens tot maximaal 75 hectare te vergunnen. De zonnevisie Pekela kunt u hieronder downloaden. 

Downloaden Zonnevisie Pekela

Op basis van deze visie kunnen initiatiefnemers hun plannen ontwikkelen en kan de gemeente deze plannen toetsen. In de visie staan de stappen beschreven van het doorlopen van een proces om tot een vergunning voor een zonnepark te kunnen komen. De eerste stap is het voeren van vooroverleg met de gemeente.

Maximum bereikt

Bij de gemeente Pekela zijn veel aanvragen ingediend voor zonneparken. Er is in totaal 75 hectare grond beschikbaar en dit maximum is bereikt.  Nieuwe aanvragen worden om die reden momenteel niet in behandeling genomen. 

Vragen?

Voor informatie over de Zonnevisie is er informatie in de vorm van vragen en antwoorden opgesteld.

Uitgelicht