Bestemmingsplannen Oude Pekela

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in Oude Pekela.

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Bestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” (ontwerp)

Vaststelling Facetbestemmingsplan opheffing geluidszone bedrijventerrein Aa-Stroom

Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerrein Aa-Stroom

Vaststelling uitwerkingsplan 4 woningen Tuinbouwwijk

Ontwerp facetbestemmingsplan ‘opheffing geluidszone bedrijventerrein Aa-Stroom’

Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Aa-Stroom

Gewijzigde vaststelling bestemmingslan Oude Pekela

Digitaal bestemmingsplan

Bronbestanden

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Aa-Stroom in voorbereiding

Bestemmingsplan Bedrijventerrein West

Bestemmingsplan Bedrijventerrein West herziening

Bestemmingsplan Koerstmeulen

Bestemmingsplan Oude Pekela Oost

Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein West bedrijfswoningen

Vaststelling bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Koertsmeulen Oude Pekela” en besluit hogere geluidsgrenswaarde Wet geluidhinder

Uitgelicht