Bestemmingsplannen Nieuwe Pekela

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in Nieuwe Pekela.

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden:

Ontwerp wijzigingsplan J. Oldenburgerstraat E 99

Vaststelling bestemmingsplan Seringenlaan - Meidoornlaan Nieuwe Pekela

Ontwerp Eerste herziening van het bestemmingsplan Nieuwe Pekela/Partiële herziening Bedrijventerrein West bedrijfswoningen

Nieuwe Pekela

Uitgelicht