Monumentenvergunning

De monumentenvergunning valt onder de omgevingsvergunning.

Een aanvraag kunt u indienen in het Omgevingsloket online. Hier kunt u digitaal een aanvraag om omgevingsvergunning indienen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd. De leges zijn vastgesteld in de gemeentelijke leges verordening.