Bestemmingsplannen en (ver) bouwen

Steeds meer bestemmingsplannen worden in digitale vorm beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Pekela zijn de digitaal beschikbare bestemmingsplannen hieronder ingedeeld naar een aantal grotere plangebieden. Indien u op één van de gebiedsnamen klikt, krijgt u een overzicht van de bestemmingsplannen binnen dat gebied die in procedure zijn of die inmiddels van kracht zijn.

 • Plangebieden

  Het is mogelijk dat voor het plangebied waarnaar u op zoek bent nog geen digitaal bestemmingsplan bestaat. Hierover kunt u nadere informatie verkrijgen bij de gemeente.

 • Structuurvisie Pekela

  De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente.

 • Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief

  Het ontwikkelingsperspectief gaat over de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Pekela en Veendam.

 • Bestemmingsplan inzien

  Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen stellen we bestemmingsplannen vast.

 • Omgevingsvergunning

  Voor als u een woning of bedrijf gaat bouwen, verbouwen, slopen, installeren of iets anders in uw woonomgeving veranderen zoals een boom kappen of een inrit aanleggen.

 • Monumenten

  Monumenten in Pekela, monumentenbeleid en monumentensubsidie.

 • Bouwtekeningen inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente.

 • Omgevingsdienst Groningen

  De Omgevingsdienst Groningen voert een aantal taken uit in opdracht van de gemeente Pekela.

 • Excessenregeling Pekela

  Uiterlijke verwaarlozing van panden tast de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving aan. Het is daarom wenselijk om hiertegen handhavend te kunnen optreden.

 • Rioolaansluiting

  Wanneer u een aansluiting op de gemeentelijke riolering wenst, dan moet u hiervoor een aansluitvergunning riolering aanvragen.

 • Kabels en leidingen in de openbare grond

  Het is verboden om zonder toestemming, vergunning of instemmingbesluit kabels en leidingen in de openbare grond aan te leggen, te houden, te onderhouden en te verwijderen.