Veelgestelde vragen gemeentelijke belastingen

Wat zijn de belastingtarieven 2021?

De tarieven 2021 staan vermeld in de diverse Belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze vast in de decemberraad. De tarieven verschillen per belastingjaar. Voor de actuele tarieven per soort belasting kunt u op de pagina gemeentelijke belastingen kijken. U vindt de tarieven ook in de bijsluiter die u bij uw belastingaanslag ontvangt.

Hoe kan ik bezwaar maken als ik het niet eens ben met de aanslag Gemeentelijke Belastingen 2021 of met de WOZ-waarde?

Als u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag of met de WOZ-waarde, dan kunt u direct, telefonisch contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kan uw bezwaar snel en informeel worden afgehandeld. U kunt de gemeente bereiken op telefoonnummer 0597 617555.

Natuurlijk kunt u ook op de formele wijze bezwaar maken. U kunt dit doen door het formulier bezwaarschrift gemeentelijke belastingen gebruiken. U kunt dit formulier ook gebruiken als u op 1 januari geen eigenaar/gebruiker meer was van het pand waarvoor u OZB moet betalen. Ook als voor de OZB ten onrechte het niet-woning tarief is gehanteerd, is dit formulier van toepassing.

Wat gebeurt er met de belastingaanslag als ik verhuis?

Als u naar een andere gemeente verhuist, dan worden de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikersdeel automatisch verminderd. Geef daarom in geval van verhuizing tijdig de wijziging door bij uw nieuwe gemeente. Het verhuizen naar een andere gemeente heeft geen invloed op de onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing voor eigenaren.

Deze aanslagen worden meestal door de notaris verrekend bij de verkoop van uw woning.

Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan uw belastingaanslagen.

Wat gebeurt er met de belastingaanslag als ik verhuis?

Als u naar een andere gemeente verhuist, dan worden de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikersdeel automatisch verminderd. Geef daarom in geval van verhuizing tijdig de wijziging door bij uw nieuwe gemeente. Het verhuizen naar een andere gemeente heeft geen invloed op de onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing voor eigenaren.

Deze aanslagen worden meestal door de notaris verrekend bij de verkoop van uw woning.

Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan uw belastingaanslagen.

Moet ik ook afvalstoffenheffing betalen als ik geen of weinig afval aanbied?

Uw huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen huishoudelijk afval aanbiedt.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Wanneer u een inkomen heeft op het niveau van de bijstand, komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding. Voorwaarde is wel dat u geen hoog saldo op uw spaarrekening heeft. Ook als u een auto heeft, is de kans op kwijtschelding niet groot. Als u een eigen woning heeft en er is sprake van een overwaarde, dan heeft u geen recht op kwijtschelding.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor andere gemeentelijke belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Meer informatie en kwijtschelding aanvragen

Kan ik in termijnen betalen?

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen betalen in drie termijnen. De drie vervaldata staan op uw aanslagbiljet vermeld. Indien u gebruik wilt maken van afschrijving middels automatische incasso dan kunt u dit, wanneer u dit nog niet geregeld heeft, regelen met het aanmeldformulier op de pagina belasting betalen. U betaald de aanslag dan in tien termijnen.

Wanneer u de aanslag in meerdere termijnen wilt betalen en u wilt of kunt geen gebruik maken van een automatische incasso dan kunt u een betalingsregeling treffen. Bij een betalingsregeling wordt onder andere gekeken naar het betaalgedrag in het verleden.