Taxatieverslag opvragen

Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt u uw taxatieverslag raadplegen.

De voor uw pand vastgestelde WOZ-waarde staat vermeld op het aanslagbiljet. Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt u uw taxatieverslag online raadplegen. U kunt uw taxatie verslag terugvinden op “Mijn overheid” onder het kopje wonen. Wanneer u geabonneerd bent op de berichtenbox binnen mijn overheid dan ontvangt u hier ook uw aanslagbiljet.

Online taxatieverslag opvragen

Online taxatieverslag opvragen (voor bedrijven)

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Op het taxatieverslag van uw woning, staan de objectkenmerken van uw pand vermeld en (waar mogelijk) de gegevens van die panden die ter onderbouwing van de waarde van uw object zijn gebruikt. De gemeente Pekela vermeldt in het taxatieverslag alleen de gegevens van panden die rond de waardepeildatum daadwerkelijk zijn verkocht.

Let op: een taxatieverslag is niet een taxatierapport.

WOZ waarde

De waarde wordt berekend naar waardepeildatum. De waardepeildatum is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar.

Wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (zoals verbeteringen en/of sloop) wordt gekeken naar de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is de situatie van de onroerende zaak op 1 januari van het huidige belastingjaar.

Is uw woning na de waardepeildatum gebouwd? Dan wordt ook gekeken naar de toestandspeildatum. De waarde wordt dan bepaald aan de hand van een percentage van de bouwkosten en de waarde van de grond. Deze waarde wordt dan gecorrigeerd naar de waarde die vergelijkbare woningen op de waardepeildatum hadden.