Rioolheffing

Het onderhouden en vernieuwen van de riolering is een taak van de gemeente. Ook moet de gemeente ervoor zorgen dat overtollig hemelwater tot zo min mogelijk overlast leidt. Het uitvoeren van deze taken kost geld. De kosten die de gemeente voor deze voorzieningen maakt worden uit de opbrengst van de rioolheffing bekostigd.

Hoe werkt het?

Iedereen die op 1 januari 2021 eigenaar is van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering en/of belang heeft bij de nakoming van de gemeentelijke zorgplichten, krijgt een aanslag.

Het is niet alleen van belang of het perceel is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Ook als het perceel belang heeft bij de gemeentelijke zorgplichten voor het opvangen en afvoeren van regenwater, wordt een aanslag opgelegd. Voorbeelden van deze zorgplicht zijn bijvoorbeeld afvoergoten en putten langs de openbare weg of gemeentelijke sloten, waarmee regenwater wordt afgevoerd. Wanneer deze niet aanwezig zijn, heeft dit een nadelig gevolg voor de percelen die aan deze weg liggen. Daarom moet ook betaald worden voor percelen die niet op de riolering zijn aangesloten, maar wel belang hebben bij de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen voor het regenwater.

Kosten

  • Per perceel: € 184,70 per jaar
  • Per zelfstandige garagebox: € 29,70 per jaar