Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bij de onroerendezaakbelastingen (OZB) is sprake van een belasting voor de eigenaar van een woning of bedrijfspand en een belasting voor de huurder/gebruiker van een bedrijfspand. Voor deze belastingen geldt dat de situatie op 1 januari 2021 bepaalt wie waarvoor wordt aangeslagen. De hoogte van de aanslag is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde.

Meer informatie en veelgestelde vragen over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

Kosten

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Woningen:

  • Eigenarenbelasting: 0,2506% van de WOZ-waarde van de woning.

Niet-woningen:

  • Eigenarenbelasting: 0,5818% van de WOZ-waarde van de niet-woning;
  • Gebruikersbelasting: 0,3383% van de WOZ-waarde van de niet-woning

N.B. Sommige objecten hebben een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Hierbij kan worden gedacht aan winkelpanden met een woongedeelte en aan boerderijen. In de Wet WOZ is bepaald dat er sprake is van een niet-woning als de waarde van het woongedeelte minder is dan 70% van de WOZ-waarde.

Ontheffing

Bij verkoop van een onroerende zaak of verhuizing in de loop van het jaar, krijgt u geen ontheffing. Als u op 1 januari 2021 eigenaar van een pand was of u was de gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het hele jaar OZB. In geval van verkoop van een onroerende zaak in de loop van het belastingjaar, wordt de eigenarenbelasting bij het passeren van de leveringsakte meestal door de notaris verrekend.

Beëindiging van het gebruik van een onroerende zaak heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag voor de gebruikersbelasting.