Hondenbelasting

Als inwoner van de gemeente Pekela betaalt u hondenbelasting als u één of meer honden houdt. De hondenbelasting geldt ook voor honden die in het buitengebied verblijven en voor honden die niet op de openbare weg komen. Alleen voor blindegeleide- of gehandicaptenhonden hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Aan- of afmelden

U kunt het aan- of afmelden van uw hond(en) online doorgeven.

Aan- of afmelden hondenbelasting

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Hoe werkt het?

Voor honden die in een kennel worden gehouden, moet ook hondenbelasting worden betaald. Hiervoor geldt een kenneltarief. Indien u in aanmerking wilt komen voor een kenneltarief, dan dient u een "Kennelregistratie" van de "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" te kunnen overleggen.

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. Indien u in de loop van het belastingjaar houder wordt van een of meer hond(en), dan bent u voor deze hond(en) belastingplichtig voor de resterende volle kalendermaanden van het jaar.

Als u in de loop van het jaar ophoudt houder te zijn van een of meer hond(en), kunt u aanspraak maken op ontheffing voor de nog resterende volle kalendermaanden van het belastingjaar.

Kosten

  • 1e hond: € 64,90
  • 2e hond: € 86,55
  • Vanaf 3e hond: € 107,65
  • Kennel: € 198,90 per kennel

Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de hondenbelasting.