Afvalstoffenheffing

Uw huisvuil wordt opgehaald door een extern bedrijf.

Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden een afvalstoffenheffing, ongeacht of er wel of geen huishoudelijk afval wordt aangeboden.

In een woning waar één persoon woont, wordt in het algemeen minder afval geproduceerd dan in een woning waar meerdere personen wonen.

Eén persoon betaalt dan ook minder. Er zijn daarom twee tarieven, een éénpersoonstarief en een meerpersoonstarief.

Als u een extra container heeft omdat u (meer dan gemiddeld) afval wilt aanbieden, dan wordt hier ook een extra bedrag voor gerekend.

Verhuizen

Houdt u in de loop van het belastingjaar op gebruiker te zijn van een perceel binnen de gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of door opname in een tehuis), dan wordt ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand. Voor elke maand waarop u de eerste dag van de maand staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP), bent u belastingplichtig.

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend.

Kosten

De tarieven voor 2021

  • Eenpersoonshuishouden: € 220,40 per jaar;
  • Meerpersoonshuishouden: € 315,90 per jaar;
  • Extra container: € 102,80 per jaar;

Op ieder adres in Pekela zijn twee muntjes bezorgd waarmee tweemaal grofvuil en/of hout gebracht kan worden bij de gemeentelijke stortplaats. Daarna kost het storten € 10,40 per kuub (m3).