Gemeentelijke belastingen

Afvalstoffenheffing, hondenbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing.

 • Afvalstoffenheffing

  Uw huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden een afvalstoffenheffing, ongeacht of er wel of geen huishoudelijk afval wordt aangeboden.

 • Hondenbelasting

  Als inwoner van de gemeente Pekela betaalt u hondenbelasting als u één of meer honden houdt.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) is sprake van een belasting voor de eigenaar van een woning of bedrijfspand en een belasting voor de huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.