Belasting betalen

U kunt belastingen betalen via automatische incasso, door middel van overschrijving of aan de balie van het gemeentehuis.

Automatische incasso

Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan zal het aanslagbedrag in tien maandelijkse termijnen omstreeks de op het aanslagbiljet genoemde vervaldagen worden afgeschreven van uw bankrekening.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de automatische incasso, of wilt u een automatisch incasso intrekken? Dan kunt u dit online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Aanvragen of intrekken automatische incasso

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Automatische incasso via aanslagbiljet

Digitaal aanmelden voor automatische incasso kan ook via het aanslagbiljet. Als u het aanslagbiljet digitaal heeft ontvangen via de MijnOverheid berichtenbox, klikt u in het aanslagbiljet op 'Geef hier uw machtiging'. Als u het aanslagbiljet op papier heeft ontvangen, kunt u de QR-code scannen die staat vóór 'Scan de QR-code om uw machtiging te geven'.

Binnen 5 werkdagen vóór de eerste afschrijving ontvangt u een bevestiging met daarin vermeld het machtigingskenmerk, de incassotermijnen en de termijnbedragen. Het openstaand bedrag wordt dan over de resterende incassotermijnen automatisch geïncasseerd.

Indien de automatische incasso als gevolg van onvoldoende saldo of bij terugboeking van het afgeschreven bedrag drie achtereenvolgende keren geen doorgang kan vinden, wordt de automatische incasso beëindigd. Als gevolg hiervan vervalt het voordeel van het betalen in tien termijnen en wordt het aantal betalingstermijnen automatisch teruggebracht naar drie termijnen. U dient dan zelf het verschuldigde bedrag steeds tijdig over te maken.

Wijzigen bankrekeningnummer

Is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan kunt u dit online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wijzig uw bankrekeningnummer

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Betaling door middel van overschrijving

Het is van belang dat de bedragen op de rekening van de gemeente zijn bijgeschreven voor de drie vervaldata die op het aanslagbiljet staan vermeld. U kunt het bedrag ook ineens vóór de laatste vervaltermijn overmaken op bankrekeningnummer NL15BNGH0285036912 ten name van Gemeente Pekela. Voor een goede verwerking is het van belang dat u bij overschrijving het debiteurennummer en/of het aanslagnummer vermeldt.

Betaling aan de balie

Ook contant of met de pin betalen is mogelijk. Dit kunt u doen aan de balie in het gemeentehuis.

Tijdig betalen

U dient per vervaltermijn het daarbij behorende termijnbedrag te hebben betaald. Het is in uw eigen belang dat u tijdig betaalt. De kosten van eventuele invorderingsmaatregelen, wegens te late betaling, komen geheel voor uw rekening. De wettelijke kosten zijn voor een aanmaning minimaal € 8,00 en voor een dwangbevel minimaal € 44,00.