Klein chemisch afval

Klein chemisch afval is afval dat op een speciale manier verwerkt moet worden, omdat het anders schadelijk is voor het milieu.

Inzameling klein chemisch afval (KCA)

Op vrijdag 15 maart 2019 wordt de eerste inzamelingsroute klein chemisch afval (KCA) van 2019 gereden in de gemeente Pekela. De overige data zijn:

 • Vrijdag 21 juni 2019
 • Vrijdag 20 september 2019
 • Vrijdag 20 december 2019

Aanmelden

Heeft u KCA? Meldt dit bij de gemeente en de gemeente komt dit ophalen. U kunt nu al een melding doen, maar in ieder geval uiterlijk de donderdag voor de inzameling via telefoonnummer 0597-617555.

Klein chemisch afval is afval dat op een speciale manier verwerkt moet worden, omdat het anders schadelijk is voor het milieu. Uitsluitend afvalstoffen die bij de verwerking een gevaar vormen voor de bodem, het oppervlaktewater of de lucht, moeten als chemisch afval behandeld worden.

U kunt klein chemisch afval zoveel mogelijk in de originele verpakking inleveren op het afvalbrengstation.

Klein chemisch afval:

 • Batterijen
 • accu's
 • verfresten
 • spuitbussen
 • medicijnen
 • fotochemicaliën
 • afgewerkte olie
 • schoonmaakmiddelen
 • bestrijdingsmiddelen

Klein chemisch afval herkent u altijd aan het logo op de verpakking. Dit logo bestaat uit een container met een kruis er door heen en betekent dus dat dit afval niet in de huisvuilcontainers mag.