Klein chemisch afval

Klein chemisch afval is afval dat op een speciale manier verwerkt moet worden, omdat het anders schadelijk is voor het milieu.

Inzameling klein chemisch afval (KCA)

Vier keer per jaar kunt u Klein Chemisch Afval (KCA), na aanmelding, laten ophalen. Het afval dient in de chemobox te worden aangeboden.  Het KCA-afval wordt dan opgehaald door de verwerker.

Dit jaar wordt het KCA opgehaald op:

 • vrijdag 6 maart 2020*
 • vrijdag 5 juni 2020*
 • vrijdag 4 september 2020*
 • vrijdag 4 december 2020*

Daarnaast is het mogelijk om uw KCA ook in te leveren bij het afvalbrengstation.

*Vanwege de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus kan de inzameling van het klein chemisch afval komen te vervallen. U kunt voor meer informatie contact met ons opnemen.

Aanmelden

Heeft u KCA? Meld dit bij de gemeente en de gemeente komt dit ophalen. U kunt nu al een melding doen, maar in ieder geval uiterlijk de donderdag voor de inzameling via telefoonnummer 0597-617555.

Wat is klein chemisch afval?

 

Klein chemisch afval is afval dat op een speciale manier verwerkt moet worden, omdat het anders schadelijk is voor het milieu. Uitsluitend afvalstoffen die bij de verwerking een gevaar vormen voor de bodem, het oppervlaktewater of de lucht, moeten als chemisch afval behandeld worden.

U kunt klein chemisch afval zoveel mogelijk in de originele verpakking inleveren op het afvalbrengstation.

Klein chemisch afval:

 • Batterijen
 • accu's
 • verfresten
 • spuitbussen
 • medicijnen
 • fotochemicaliën
 • afgewerkte olie
 • schoonmaakmiddelen
 • bestrijdingsmiddelen

Klein chemisch afval herkent u altijd aan het logo op de verpakking. Dit logo bestaat uit een container met een kruis er door heen en betekent dus dat dit afval niet in de huisvuilcontainers mag.