Inzameling huishoudelijk afval

Een nieuwe (of extra) container aanvragen, uw container aanbieden, afvalcontainers en afvalcontainers tijdens vorst.