Afval

Afvalcampagne, inzameling huishoudelijk afval, afvalbrengstation, klein chemisch afval en glascontainers.

 • Afvalinzameling

  Elk huishouden in de gemeente Pekela heeft vier containers, die elk om de vier weken geleegd worden. Met uitzondering van de groene GFT-container die tweewekelijks wordt geleegd.

 • Inzameling huishoudelijk afval

  Een nieuwe (of extra) container aanvragen, uw container aanbieden, afvalcontainers en afvalcontainers tijdens vorst.

 • Afvalbrengstation

  Alleen inwoners van de gemeente Pekela kunnen gebruik maken van het afvalbrengstation.

 • Afvalkalender

  Wilt u weten wanneer bij u in de buurt de container wordt opgehaald?

 • Klein chemisch afval

  Klein chemisch afval is afval dat op een speciale manier verwerkt moet worden, omdat het anders schadelijk is voor het milieu.

 • Glascontainers

  Kleurscheiding van glas is belangrijk voor het hergebruik van glas. Van groen glas kan nooit meer wit glas gemaakt worden.

 • Takkenroute

  21 oktober 2020

  De takkenroute is bedoeld voor het grof snoeimateriaal. Klein materiaal kan worden aangeboden in de groene container en groter materiaal kan gratis naar het afvalbrengstation worden gebracht. De takkenroute wordt per kalenderjaar twee keer gereden, in het voorjaar en in het najaar.