Vraag en antwoord

Hier vindt u de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop over hulp voor ondernemers rondom het Coronavirus

Algemeen

Ik wil graag Tozo aanvragen voor zowel levensonderhoud als het bedrijfskrediet. Kan dat met 1 aanvraagformulier?

Ja, u kunt beide Tozo regelingen aanvragen op 1 aanvraagformulier. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u de keuze of u alleen levensonderhoud wilt aanvragen, alleen het bedrijfskrediet of dat u beide wilt aanvragen.

Om het aanvraagformulier voor Tozo te kunnen invullen, heb ik een DigiD nodig. Deze heb ik niet. Wat nu?

U kunt een DigiD aanvragen. Dit kunt u doen op de website Digid.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen een code waarmee u kunt inloggen. Wilt u liever geen DigiD aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met Interon met de vraag of zij het formulier naar u toe willen sturen. Telefoonnummer: 0598-635043, Mail: info@interonbv.nl

Het is belangrijk dat u niet vergeet om alle gevraagde gegevens ook mee te sturen? Deze zijn nodig om de aanvraag te beoordelen. Welke gegevens u moet inleveren staat in de vraag hieronder. Ook staat deze informatie op onze website.

Wordt het aanvraagformulier met een digitale handtekening verstuurd?

Ja. Om het aanvraagformulier in te kunnen vullen, logt u in met uw DigiD. Daarmee verstuurt u het aanvraagformulier ook.

Kunt u nagaan of mijn aanvraag goed is aangekomen?

Helaas is dat op dit moment niet mogelijk. Bij alle aanvragen krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Als wij nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op.

Bij welke gemeente vraag ik de tijdelijke maatregelen voor zelfstandigen en BBZ aan?

U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

U stond na 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de KvK ingeschreven en u komt niet in aanmerking voor de tijdelijke regelingen. Wat nu?

Mogelijk komt u in aanmerking voor de Bbz 2004. Informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Participatiewet.

Mijn bedrijf is in het buitenland gevestigd maar ik woon in een Nederlandse gemeente. Waar vraag ik de tijdelijke regeling of BBZ aan?

De wetgeving zegt dat de tijdelijke regeling en BBZ alleen is bedoeld voor bedrijfsactiviteit hier ten lande.* Wij verwijzen u door naar de bijstandsuitkering volgens de participatiewet.

* Voor alle Duitsland vragen geldt het volgende: In Duitsland is er ook financiële ondersteuning voor ondernemers. Uitgezocht wordt of dit ook voor ondernemers geldt die in Nederland wonen. Graag uw vraag, mailadres en telefoonnummer neerleggen bij Internon BV (info@interonbv.nl)

Ik ben ondernemer maar werk minder dan 1225 uur per jaar, volgens de spelregels kom ik niet in aanmerking voor de overbruggingsuitkering levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal, maar waarvoor dan wel?

Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet. U kunt deze aanvragen via werk.nl

Wie vraagt de regelingen aan bij een VOF? (of alle andere rechtsvormen)

Alle eigenaren, ook in geval van een gezamenlijke huishouding.

Kan ik bij u uitstel toeristenbelasting aanvragen?

Nee, de gemeente is gestopt met de verzending van de facturen voor toeristenbelasting.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - Aanvraag levensonderhoud (optie 1)

Welke documenten moet ik bij de aanvraag toevoegen?

De volgende documenten moet uw aanvraagformulier toevoegen:

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
  • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
  • loon- of salarisstroken van de ondernemer van de laatste drie maanden (voor zover van toepassing (samengesteld uit inkomsten uit winst, eventueel dienstverband, uitkering, alimentatie, inkomen uit verhuur etc.)
  • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018.
  • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Als u ervoor zorgt dat u de aanvraag compleet aanlevert, kunnen wij uw aanvraag snel in behandeling nemen.

Wanneer ontvang ik de uitkering/eerste betaling?

Binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag. Vooralsnog ontvangt u de betaling via een voorschot. Dit komt omdat de regeling nog in wetgeving moet worden omgezet. Hier werkt het ministerie hard aan. Zodra de wijziging heeft plaats gevonden, gaan we verder met de afhandeling van uw aanvraag. U krijgt van ons dan een beschikking.

Wat moet ik doen als ik nu al geen boodschappen meer kan doen?

Vraag hulp in uw omgeving of instanties als de Voedselbank etc.

Ik heb mijn bankrekening minder dan 1 maand geleden geopend, en nu?

Wij vragen naar het laatste afschrift om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus om te controleren, de aanwezige bankafschriften meesturen.

Welke bankafschriften moet ik met de aanvraag voor de uitkering meesturen

Het laatste bankafschrift van de privérekening (geen zakelijke).

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar loonstroken, wanneer is dit van toepassing?

Wanneer er naast de eigen onderneming nog een dienstverband bestaat waaruit u een inkomen ontvangt. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld alimentatie ontvangt of bijvoorbeeld inkomsten uit verhuur. Ook hiervan moet u een bewijsstuk inleveren.

Telt PGB als inkomen?

Alleen wanneer de hulpverlening door de aanvrager/ondernemer wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.

 

Kom ik in aanmerking voor een TOZO bedrijfskrediet tot € 10.157 (Optie 2)

Hoe kan ik het bedrijfskrediet aanvragen?

Het aanvraagformulier staat op onze website. Met het aanvraagformulier Tozo kunt u een uitkering voor levensonderhoud aanvragen, kunt u het bedrijfskrediet aanvragen of kunt u beide aanvragen.

Welke documenten moet ik bij de aanvraag toevoegen?

De volgende documenten moet uw aanvraagformulier toevoegen:

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
  • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
  • Indien mogelijk, de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018.
  • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door inzicht te geven in de hoogte van uw maandlasten in relatie tot uw omzet. Ook moet u kunnen aantonen dat u de bedrijfslasten niet of niet volledig kunt financieren uit uw zakelijk en/of privévermogen. Het gedeelde vermogen dat u met uw partner heeft telt ook mee. Het eigen vermogen van uw partner telt niet mee.
  • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.
Ik ben ondernemer en ik heb meerdere bedrijven. Kan ik voor ieder bedrijf apart een krediet aanvragen?

Nee dat kan niet. Er is voor een ondernemer maar één keer een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 mogelijk onder de Tozo. Wanneer er meer dan € 10.157 nodig is, kan de ondernemer een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)

 

Kom ik in aanmerking voor een krediet tussen € 10.157 en € 203.135 (optie 3)?

Ik heb personeel, kom ik in aanmerking voor de Bbz (2004)​​​​?

Ja het is bedoeld voor zelfstandige ondernemers mits u aan de voorwaarden voldoet

 

Ondernemer doet al een beroep op de Bbz

Ik heb al een BBZ-uitkering voor levensonderhoud. Wat nu?

Uitkering (levensonderhoud): op het moment dat de uitkering afloopt, kunt u opnieuw aanvragen via de route extra ondersteuning optie 1

Ik heb al een BBZ-uitkering voor krediet (lening). Wat nu?

Krediet: opnieuw aanvragen via extra ondersteuning optie 2

 

Andere regelingen

Kan ik bij de gemeente de € 4.000,- regeling (tegemoetkoming getroffen branches zoals horeca etc.) aanvragen?

Nee, deze regeling wordt uitgevoerd door RVO (Rijksvoorlichtingsdienst overheid), zie de link op onze gemeentelijke webpagina hulp voor ondernemers.

 

Uitgelicht