Verzonden op 6 februari 2018: Vrijheidsstraat 38 (zaaknummer 25715)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9665KW 38
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Beschrijving

Voor: het gebruik van het pand te wijzigen van zorg naar kantoor
Locatie: Vrijheidsstraat 38, 9665 KW  Oude Pekela
Datum besluit: 6 februari 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.