Verzonden op 15 maart 2018: H.B. Hulsmanstraat K 8b (zaaknummer 35611)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9663TP 8 b
Publicatiedatum
21-03-2018
Einddatum
02-05-2018
Kaart behorende bij: Verzonden op 15 maart 2018: H.B. Hulsmanstraat K 8b (zaaknummer 35611)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Beschrijving

Voor: het constructief vernieuwen van een vloer van een schoollokaal
Locatie: H.B. Hulsmanstraat K 8b, 9663 TP  Nieuwe Pekela
Datum besluit: 15 maart 2018

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op de vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.