Datum ontvangst 26 januari 2018 (zaaknummer 31113): Rietgors 16

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9665MR 16
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Voor: het kappen van één boom
Locatie: Rietgors 16, 9665 MR te Oude Pekela

Procedure

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat, ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.