De wijkagenten

De wijkagent is het gezicht en het aanspreekpunt van de politie in de wijk. In de gemeente Pekela zijn er drie wijkagenten: Wubbo wind, Gina Biemold-Popping en Zwaantje Klein.

Samen richten zij zich op de aanpak van (sociale) problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Ze krijgen daarbij hulp van de politiemedewerkers uit het cluster Pekela die in de surveillancedienst werkzaam zijn. De wijkagenten worden ondersteund bij de analyse van (wijk overstijgende) problemen door Chantal Kohler, Jos Toebak en Jacques Sjoer, ook als het gaat om thema’s als bijvoorbeeld jeugd & gezin, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld.

Samenwerking

De wijkagenten streven naar een actieve samenwerking met burgers om zo midden in de maatschappij te staan. Om goed op de hoogte te blijven is uw informatie uit de buurt van essentieel belang. Meld daarom altijd verdachte, onveilige en strafbare situaties. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-844 en/of via politie.nl.

Wijkagenten Pekela voor het gemeentehuis in Pekela