2020

 • De Luisterlijn

  De Luisterlijn is bereikbaar via de telefoon voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. Wilt u uw hart luchten, een verhaal kwijt, of gewoon even een praatje maken? Neem dan contact op met de Luisterlijn via telefoonnummer 0900- 0767 (normaal beltarief).

 • Verwijderen praathuis Oude Pekela

  15 oktober 2020

  De gemeente Pekela vraagt middels de najaarsnota geld aan de gemeenteraad om het houten praathuis aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela te verwijderen. Het renoveren of terug bouwen van het praathuis is financieel niet haalbaar. Een moeilijke keuze gezien de nostalgie van de ontmoetingsplek en de financiële situatie van de gemeente. Het praathuis verkeert in zeer slechte staat en is al enige tijd afgesloten voor gebruik.

 • Gemeente Pekela presenteert sluitende begroting 2021

  15 oktober 2020

  De gemeente Pekela presenteert een sluitende begroting voor 2021. Al gaat dit wederom wel gepaard met een aantal bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn gelukkig minder zwaar dan de afgelopen jaren maar ook nu blijven dit lastige keuzes. Opnieuw drukken de kosten in de jeugdzorg en wmo op het sluitend maken van de begroting. De begroting wordt op dinsdag 10 november 2020 besproken in gemeenteraadsvergadering van Pekela.

 • Heel Noord-Nederland Recyclet: 12 t/m 18 oktober

  14 oktober 2020

  Tijdens de jaarlijkse Nationale Recycleweek organiseert Virol E-waste samen met productenorganisatie Weee Nederland en gemeenten in Noord Nederland de actie: ‘Heel Noord-Nederland Recyclet’. Tijdens deze week kunnen inwoners hun oude en kapotte elektrische apparaten (elektronisch afval) inleveren voor het goede doel.

 • Inforaad gemeente Pekela live te volgen

  22 oktober 2020

  De inforaad van de gemeente Pekela is vanavond live te volgen.

 • Brief inwoners Pekela burgemeester Jaap Kuin

  13 oktober 2020

  Burgemeester Jaap Kuin heeft alle inwoners van Pekela een brief gestuurd om hen te vragen zich aan de coronamaatregelen te houden.

 • Volkskredietbank Noord- Oost Groningen verruimt telefonische bereikbaarheid in verband met coronacrisis

  08 oktober 2020

  De Volkskredietbank Noord- Oost Groningen is ook op dinsdagavond en donderdagavond telefonisch bereikbaar van 18.00 uur tot 20.00 uur voor nieuwe klanten. Voorheen was de bank alleen overdag bereikbaar. Met deze verruiming in de openingstijden wordt de bereikbaarheid van bank vergroot en is daarmee voorbereid op een toenemende hulpvraag.

 • Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

  01 oktober 2020

  Jaarlijks laat de gemeente Pekela een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Pekela was er een respons van 49 procent waarbij nagenoeg alle vragen positiever zijn beantwoord dan dezelfde vragen die gesteld zijn in 2018. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

 • Wijkbijeenkomst in Roomse Wijk Oude Pekela en opruimactie geannuleerd

  29 september 2020

  De wijkbijeenkomst en opruimacties die de gemeente Pekela samen organiseert met Acantus, De Badde, Afeer en politie is geannuleerd. De wijkbijeenkomst voor inwoners van de Roomse Wijk in Pekela stond gepland op donderdag 1 oktober 2020 in MFC De Binding en opruimactie in Nieuwe Pekela op vrijdag 2 oktober 2020. Het is vanwege de nieuwe maatregelen ter verspreiding van het coronavirus niet mogelijk om de wijkbijeenkomst en de opruimactie door te laten gaan.

 • Start deelcontrole hondenbelasting

  29 september 2020

  Vanaf donderdag 1 oktober 2020 start een deelcontrole op hondenbezit in de gemeente Pekela. Ook dit jaar gaan de controleurs bij ongeveer 1.800 adressen langs in Pekela om het bezit van honden te controleren. De controleurs inventariseren het hondenbezit en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald. De controleurs werken volgens de huidige coronamaatregelen.

 • Maatregelen en noodverordening COVID-19

  27 september 2020

  Het coronavirus is nog steeds onder ons. Op verschillende plekken in Nederland laait het virus weer op, ook in de provincie Groningen. Het Rijk heeft daarom voor verschillende regio's, waaronder de provincie Groningen, maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding tegen te gaan. De maatregelen gelden vanaf zondag 27 september 2020 om 18.00 uur. De maatregelen gelden in de hele provincie Groningen.

 • Meer regio’s verscherpen de maatregelen om het coronavirus in te dammen, ook regio Groningen

  25 september 2020

  In meer regio's worden aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Dat kondigt het kabinet aan in samenwerking met 8 veiligheidsregio's waar de maatregelen vanaf zondag 18.00 uur gelden. Naast de landelijke maatregelen gelden per regio aanvullende maatregelen, ook in regio Groningen.

 • Wijkbijeenkomst in Roomse Wijk Oude Pekela

  24 september 2020

  De gemeente Pekela organiseert samen met Acantus, De Badde, Afeer en politie een wijkbijeenkomst voor inwoners van de Roomse Wijk in Pekela. De wijkbijeenkomst is op donderdag 1 oktober 2020 om 18:30 uur in MFC De Binding. Met de wijkbijeenkomst hopen de organisaties samen met de inwoners na te denken over onderwerpen en acties om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

 • ‘Pekela geeft gas!’ organiseert informatieavonden

  15 september 2020

  Dinsdag 22 en donderdag 24 september 2020 organiseert de werkgroep ‘Pekela geeft gas!’ informatieavonden voor alle bewoners tussen Koppelsluis en Ommelanderklap in Pekela. Door de Coronamaatregelen is er gekozen voor een digitale en fysieke variant, zodat toch iedereen de presentatie kan bijwonen.

 • Maatregelen Corona-aanpak

  02 september 2020

  De scholen zijn weer open, net als de horeca, sportclubs en musea. Het verschil tussen maart en nu is groot. Dit hebben we samen bereikt. Als we de basisregels blijven volgen, houden we het coronavirus onder controle.

 • Gemeente Pekela sluit woning na ontdekken hennepkwekerij

  19 augustus 2020

  De gemeente Pekela heeft een woning aan de Albert Reijndersstraat in Nieuwe Pekela voor de duur van drie maanden gesloten. In het pand is door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. De hennepkwekerij was ingericht voor 227 hennepplanten. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. Burgemeester Jaap Kuin: “Als we het vermoeden hebben van een hennepkwekerij, dan grijpen we samen met de politie in”.

 • Snoeiwerkzaamheden aan bomen Pekela

  18 augustus 2020

  De gemeente Pekela gaat eind augustus beginnen met het vervolg op het onderhoud aan bomen in de gemeente Pekela. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind september 2020, afhankelijk van de weersomstandigheden. In deze periode worden er bomen gesnoeid.

 • Plaatsing snelheidsinformatiedisplay in Pekela

  11 augustus 2020

  Op dinsdag 11 augustus 2020 plaatst de gemeente Pekela een snelheidsinformatiedisplay aan de W.H. Bosgrastraat in Oude Pekela. Met de plaatsing van de display hoopt de gemeente de verkeersveiligheid te vergroten door automobilisten bewust maken van hun snelheid. De display wisselt regelmatig van locatie en komt daardoor op verschillende locaties in de gemeente te staan.

 • Stremming de Eendrachtsklap Boven Pekela voor vaarverkeer

  04 augustus 2020

  De Eendrachtsklap in Boven Pekela is gestremd voor het vaarverkeer. Vanwege een defect is de brug niet bedienbaar. Het is op dit moment onduidelijk wanneer de stremming is verholpen.
  De Eendrachtsklap is wel begaanbaar voor gemotoriseerd verkeer, (brom)fietsers en voetgangers.

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

  22 juli 2020

  De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat representanten van boeren waaronder Farmer Defence Force opnieuw voornemens zijn op grote schaal demonstraties, blokkades of andere ontwrichtende acties te organiseren.

 • Regio Groningen blijft aandringen op snelheid in versterking en schade-afhandeling

  14 juli 2020

  De Groningse overheden blijven bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling. De regio heeft lang aangedrongen op het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld en is blij dat het einde van de gaswinning in zicht lijkt. Toch merken de Groningers hier nog weinig van in hun dagelijks leven. Zowel de schade-afhandeling als de versterking zijn van essentieel belang voor het welzijn van onze inwoners en vragen nog altijd om verbetering en versnelling. Dit is de kern van de zienswijze van de Groningse overheden als reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021.

 • Handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen

  13 juli 2020

  Op 10 juli 2020 zijn de handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen gezet. Rijksoverheid, pro-vincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten daarmee samen de schouders onder de leefbaarheid in de regio. De afgelopen maanden is de oorspronkelijke aanvraag uitgewerkt tot het programma ‘Van leefbaarheid naar toekomstkracht’.

 • Noordelijk verbod demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd

  12 juli 2020

  Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio's Groningen, Drenthe en Fryslân niet verlengd.

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

  06 juli 2020

  De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

 • Openingstijden gemeentehuis Pekela in zomerperiode

  29 juni 2020

  Het gemeentehuis van Pekela is in de zomerperiode, van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus 2020, open en bereikbaar volgens aangepaste tijden.

 • Oplossing huisvestingsprobleem de Groenling

  23 juni 2020

  Directeuren van de scholen die gevestigd zijn in de Groenling en de gemeente Pekela hebben in goed overleg een oplossing gevonden voor het huisvestingsprobleem in de Groenling. De ruimtes in het gebouw worden opnieuw verdeeld met ingang van komend schooljaar 2020-2021. In de Groenling zijn O.B.S. Hendrik Wester, Jenaplanschool St. Willibrordus en C.B.S. De 7-sprong gevestigd. Er werd al tijden gezocht naar een passende oplossing om de drie scholen voldoende ruimte te bieden.

 • WMO vervoer weer opgestart

  18 juni 2020

  Het WMO-vervoer voor pashouders is sinds deze week weer opgestart. Dit betekent dat vervoer weer mogelijk is, maar wel met een aantal aanpassingen.

 • Raadsvergaderingen gemeente Pekela live meeluisteren

  24 september 2020

  De raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Pekela zijn live te beluisteren.

 • Toezicht Wmo gemeenten Pekela laat positieve resultaten zien

  15 juni 2020

  Het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat positieve resultaten zien. Vanaf de start van het toezicht in de gemeenten Pekela en Veendam zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders onderzocht, waarvan ruim 50 in orde werden bevonden. Toezichthouders onderzoeken of de zorgaanbieders handelen volgens de geldende kaders. De gemeenten trekken hierin gezamenlijk op.

 • Dezelfde aanpak voor ‘Route Dagbesteding’ in Oost-Groningen

  12 juni 2020

  De gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde gaan samenwerken voor de ‘Route Dagbesteding’. Hiermee slaan de gemeenten de handen ineen voor dezelfde aanpak in Oost-Groningen en het opzetten van een sluitend begeleidingsnetwerk voor jongeren in kwetsbare posities tot 23 jaar.

 • Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

  04 juni 2020

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

 • Leerlingenvervoer start per 8 juni

  04 juni 2020

  Op maandag 8 juni 2020 start Publiek Vervoer Groningen Drenthe weer met het leerlingenvervoer voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Het dragen van een mondkapje in de taxi is verplicht.

 • Raadvergadering live meeluisteren

  02 juni 2020

  De extra vergadering van de gemeenteraad van Pekela is vanavond live te beluisteren.

 • Expositie Ingrid van Nieuwpoort in gemeentehuis

  02 juni 2020

  Van maandag 8 juni 2020 tot en met vrijdag 7 augustus 2020 exposeert Ingrid van Nieuwpoort in het gemeentehuis van Pekela. In het gemeentehuis is een expositiewand waar (amateur) kunstenaars uit Pekela en omgeving de mogelijkheid hebben om hun werken te exposeren.

 • Uitstel start leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs (vso)

  29 mei 2020

  De start van het leerlingenvervoer vso wordt met een week opgeschoven naar 8 juni.

 • Tijden brug-en sluisbediening Pekela aangepast

  28 mei 2020

  De gemeente Pekela heeft voor met ingang van het vaarseizoen 2020 de brug-en sluisbedieningstijden aangepast. Dit als uitvoering van een bezuinigingsopdracht. De brug- en sluisbediening wordt ieder jaar uitgevoerd van 1 mei tot 1 oktober.

 • Extra gemeenteraadsvergadering Pekela

  28 mei 2020

  De gemeenteraad van Pekela vergadert op dinsdag 2 juni 2020, tijdens een extra ingelaste vergadering, over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Pekela. De vergadering vindt plaats in MFC De Binding, start om 19:30 uur en is live mee te luisteren.

 • Versoepeling maatregelen Corona-aanpak

  19 mei 2020

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld.

 • Volg hier de digitale gemeenteraadsvergadering

  19 mei 2020

  De digitale raadsvergadering van Pekela is te volgen via de website van Radio Westerwolde via deze link:

 • Gemeentehuis gesloten op 21 en 22 mei 2020

  19 mei 2020

  Het gemeentehuis van Pekela is op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei gesloten.

 • Gemeenteraad zet fysieke vergadering om naar digitale vergadering

  14 mei 2020

  De gemeenteraad van Pekela heeft besloten om de raadsvergadering van dinsdag 19 mei 2020 om te zetten naar een digitale vergadering via Microsoft Teams. De vergadering is voor belangstellenden te volgen via een livestream.

 • Versoepeling maatregelen vanaf 11 mei 2020

  06 mei 2020

  Vanaf maandag 11 mei worden de maatregelen stap voor stap versoepeld. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. • Afgelasting feestweek 2020 stichting jaarmarkt Oude Pekela

  29 april 2020

  Het bestuur van de stichting jaarmarkt Oude Pekela heeft na breed overleg besloten om in 2020 alle evenementen in de feestweek af te gelasten in verband met de coronacrisis.

 • Gemeente Pekela maakt film om samen te herdenken op 4 mei

  28 april 2020

  De gemeente Pekela heeft op maandag 4 mei 2020 een film van de herdenking aan alle 4 mei slachtoffers gedeeld. Op die manier hoopt de gemeente Pekela de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei te herdenken samen met alle Pekelders. Deze film werd op 4 mei om 19:56 uur gedeeld op de website en de Facebookpagina van de gemeente Pekela.

 • Verruiming openingstijden brengstation

  23 april 2020

  De openingstijden van het brengstation in Pekela zijn tijdelijk verruimd. Het brengstation is vanaf 24 april 2020 ook op vrijdag vanaf 08:00 uur open.

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met 19 mei

  21 april 2020

  De meeste maatregelen in de aanpak van het coronavirus zijn verlengd tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

 • Gemeente Pekela hangt mezenkastjes op tegen eikenprocessierups

  16 april 2020

  In de gemeente Pekela zijn ongeveer 100 mezenkastjes opgehangen. Hiermee probeert de gemeente Pekela de overlast van de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te verkleinen. Door mezenkasten op te hangen wordt de leefomgeving van onder andere mezen als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups bevorderd. De kastjes zijn opgehangen aan bomen in de buurt van waar vorig jaar de eikenprocessierups is geconstateerd.

 • Corona-beschermingsmiddelen bij het restafval, niet in de PMD-container

  15 april 2020

  Deze week wordt het PMD-afval weer opgehaald in de gemeente. Wilt u er op letten dat ook alleen plastic, metaal en drankenkartons in de PMD-container zit? Corona-beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en overals kunt u in de container voor restafval doen.

 • Door corona tot 1 juni 2020 geen buurt- en stadsbussen in Groningen en Drenthe

  14 april 2020

  Tot 1 juni rijden er geen buurt- en stadsbussen in Groningen en Drenthe. Door de Corona-crisis liggen deze diensten al enige tijd stil. Buurt- en stadsbussen worden gecoördineerd door de verschillende buurtbusverenigingen. Deze week is besloten om de dienstregeling in elk geval tot 1 juni 2020 op te schorten.

 • Gewijzigde huisvuilinzameling Pekela

  06 april 2020

  In de maanden april, mei en juni zijn er een aantal feestdagen. Tijdens deze feestdagen wordt het huisvuil op een andere dag opgehaald dan u gewend bent. Wij vragen u om de container om 07:00 uur aan te bieden.

 • Wijziging noodverordening Veiligheidsregio Groningen

  03 april 2020

  Sinds 27 maart 11.00 uur is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. Hierop is op 2 april 2020 een wijziging aangebracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen. Deze en andere maatregelen staan op Rijksoverheid.nl. De noodverordening is hieronder als bijlage toegevoegd.

 • Tijdelijke verruiming openingstijden winkels Pekela

  02 april 2020

  De gemeente Pekela heeft vanwege het coronavirus de openingstijden voor winkels in Pekela verruimd voor de zon- en feestdagen per 1 april 2020. Dit houdt in dat winkels naar behoefte op deze dagen tussen 08:00 en 20:00 open mogen zijn voor publiek. De tijdelijke verruiming geldt tot 1 juni 2020.

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  31 maart 2020

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 • Uitreiking 100 jarig jubileumboek voetbalvereniging Noordster

  31 maart 2020

  Vandaag hebben burgemeester Jaap Kuin en wethouder Henk Busemann het 100 jarig jubileumboek van voetbalvereniging Noordster ontvangen. Noordster voorzitter Raymon Drenth heeft het eerste exemplaar van IDN uitgevers ontvangen en overhandigde die aan burgemeester Jaap Kuin. Op woensdag 20 mei 2020 bestaat Noordster 100 jaar. Het jubileumboek bevat prachtige verhalen uit de geschiedenis van de voetbalclub.

 • Wijzigingen Wmo vervoer

  31 maart 2020

  In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wijzigen de tijden van het Wmo vervoer met ingang van zaterdag 28 maart 2020. Er wordt alleen gereden tussen 07.00 en 21.00 uur. Ook het reserveren van ritten is alleen dan mogelijk. Buiten deze uren is geen vervoer mogelijk en kan er ook geen rit worden gereserveerd. Als u wel vervoerd moet worden, dan wordt de taxirichtlijn zoals deze is afgegeven door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) gehanteerd door uw vervoerder.

 • Inzameling oud papier door gemeente

  26 maart 2020

  Oud papier wordt in de gemeente Pekela één keer per vier weken opgehaald door de gemeente. Naast de inzameling door de gemeente halen ook verenigingen en scholen oud papier op. Door de maatregelen rondom het coronavirus gebeurt dit niet meer overal.

 • Nieuw maaibeleid gemeente Pekela

  26 maart 2020

  De gemeente Pekela heeft een nieuw maaibeleid vastgesteld. In delen van Pekela, met name in het buitengebied, wordt er minder vaak het gras gemaaid. Op die plekken wordt er geklepeld. Met dit nieuw maaibeleid wordt er ongeveer €50.000,- bespaart als uitvoering op de bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad.

 • Activiteiten OBCP uitgesteld

  23 maart 2020

  Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft alle activiteiten van 7 april tot 6 mei 2020 uitgesteld vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Het OBCP organiseert ieder jaar in Pekela activiteiten rondom Koningsdag en de 4 en 5 mei herdenking. Wanneer de activiteiten plaats gaan vinden is nog niet bekend. Er wordt gestreefd naar het najaar van 2020.

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis als gevolg van coronavirus

  19 maart 2020

  Het gemeentehuis van Pekela is vanaf maandag 23 maart 2020 drie dagen verspreid over de week open. De aangepaste tijden zijn vanwege het teruglopende aantal bezoekers en afspraken vanwege het coronavirus (COVID-19). Wel blijft de gemeente volgens de reguliere tijden telefonisch bereikbaar.

 • Informatie voor ondernemers betreft het coronavirus

  19 maart 2020

  Als ondernemer komt er veel op u af op dit moment. Er is nog veel onduidelijk en er zijn veel vragen.
  In dit bericht proberen we zoveel mogelijk antwoord te geven op vragen of verwijzen naar landelijke sites waar de antwoorden staan.

 • Opvang kinderen van ouders met cruciale beroepen

  19 maart 2020

  Alle scholen en kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april 2020 gesloten. Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvang. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

 • Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen

  18 maart 2020, pdf, 383kB

  Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen).

 • Dienstverlening tijdens maatregelen coronavirus

  17 maart 2020

  Onze dienstverlening tijdens het opvolgen van de maatregelen blijven als volgt:

 • Leerlingenvervoer voor ouders in cruciale beroepsgroepen

  17 maart 2020

  De scholen zijn vanaf maandag 16 maart 2020 gesloten tot en met 6 april 2020. Daarom rijden ook geen bussen voor het Leerlingenvervoer. Voor ouders die in cruciale beroepsgroepen werken, is er een uitzondering.

 • Bericht burgemeester Jaap Kuin aan inwoners betreft coronavirus

  16 maart 2020

  Beste Pekelders,

  Wij leven op dit moment in een ongewone periode waarbij de bestrijding van het coronavirus om forse maatregelen vraagt.

 • Aanvullende maatregelen aanpak coronavirus

  15 maart 2020

  Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Ook alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

 • Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus

  12 maart 2020

  Als college van Pekela zijn wij blij dat het kabinet in Nederland duidelijke maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
  Wij roepen hierbij alle Pekelders op om de maatregelen van het RIVM op te volgen.

 • Eerste twee besmettingen met coronavirus in Groningen

  11 maart 2020

  Bij een inwoner van gemeente Pekela en een inwoner van gemeente Groningen is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het zijn de eerste twee besmettingen in de provincie Groningen.

 • Update: Storing aanvraag en uitgifte rijbewijzen verholpen

  05 maart 2020

  De technische storing bij de RDW is verholpen. Vanaf 5 maart 2020 is het weer mogelijk om een rijbewijs aan te vragen of op te halen.

 • Sociale Dienst werkt vanaf 16 maart volledig op afspraak

  20 februari 2020

  Heb je een vraag over een uitkering, werk of inkomen? Vanaf 16 maart 2020 werkt ook de Sociale Dienst volledig op afspraak. Voor alle andere diensten van de gemeente Pekela wordt al op afspraak gewerkt.

 • Voorjaarstakkenroute Pekela

  19 februari 2020

  In de week van 9 tot en met 13 maart 2020 wordt er een takkenroute gereden. De periode is dan aangebroken dat tuinen klaar worden gemaakt voor de zomer. Dit levert snoeiafval op.

 • Oost-Groningen sluit Regio Deal met het Rijk

  19 februari 2020

  Hand erop! Oost-Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal investeren we in de kracht van Oost-Groningen.

 • Start uitvoering ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal

  18 februari 2020

  Op donderdag 30 januari 2020 gaven gedeputeerde Tjeerd van Dekken, wethouder Hennie Hemmes en Roelofs directeur Gerard Hoiting het officiële startsein voor de start van de werkzaamheden voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal op het Hellingplein (hoek Feiko Clockstraat – Raadhuislaan).

Uitgelicht