Zelfevaluatie Basisregistratie Personen en zelfevaluatie paspoorten en identiteitskaarten

De resultaten van de door de gemeente Pekela uitgevoerde zelfevaluatie voor de Basisregistratie Personen en zelfevaluatie paspoorten en identiteitskaarten zijn bekend.

Zelfevaluatie BRP

Op grond van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie. In het onderzoek wordt per  thema een score toegekend. Het betreft de volgende thema’s: Organisatie van de beveiliging, de toegangsbeveiliging, de naleving, de bijhouding van de BRP en de verstrekking van gegevens. Hiernaast ontvangt de gemeente aanbevelingen om te komen tot een 100% score. 

Zelfevaluatie PNIK

Ook zijn op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland de gemeenten als uitgevende instanties verplicht jaarlijks  een controle (zelfevaluatie paspoorten en identiteitskaarten) uit te voeren op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en de overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Het resultaat wordt per thema weergegeven. Het betreft de volgende thema’s: Organisatie van de beveiliging, de toegangsbeveiliging, naleving, Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten, Overig proces reisdocumenten.

Resultaat

Het college van burgemeester en wethouders laat deze zelfevaluatie jaarlijks uitvoeren. Zie in het onderstaande overzicht de behaalde score per thema.

Resultaat vragenlijst BRP per thema

Thema

Domein

Domein%

 ENSIA

ENSIA%

Totaal

Totaal%

1. Organisatie van de beveiliging

10 (10)

100,0%

322 (390)

82,5%

332 (400)

83,0%

2. Toegangsbeveiliging

24 (24)

100,0%

356 (376)

94,6%

380 (400)

95,0%

3. Naleving

36 (36)

100,0%

316 (364)

86,8%

352 (400)

88,0%

4. Bijhouding van de BRP

394 (400)

98,5%

0 (0)

0,0%

394 (400)

98,5%

5. Verstrekking van gegevens

300 (300)

100,0%

0 (0)

0,0%

300 (300)

100,0%

6. Aanbeveling

76 (100)

76,0%

0 (0)

0,0%

76 (100)

76,0%

 

Resultaat vragenlijst PNIK per thema

Thema

Domein

Domein%

 ENSIA

ENSIA%

Totaal

Totaal%

1. Organisatie van de beveiliging

231 (246)

93,9%

146 (154)

94,8%

377 (400)

94,2%

2. Toegangsbeveiliging

108 (132)

81,8%

268 (268)

100,0%

376 (400)

94,0%

3. Naleving

250 (250)

100,0%

134 (150)

89,3%

384 (400)

96,0%

4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten

388 (400)

97,0%

0 (0)

0,0%

388 (400)

97,0%

5. Overig proces reisdocumenten

300 (300)

100,0%

0 (0)

0,0%

300 (300)

100,0%

6. Aanbeveling

97 (100)

97,0%

0 (0)

0,0%

97 (100)

97,0%