Gemeente Pekela presenteert begroting 2020

De gemeente Pekela presenteert op dinsdag 5 november 2019 een sluitende begroting voor 2020 aan de gemeenteraad. Wel wordt de sluitende begroting gepresenteerd met een pakket aan bezuinigingsvoorstellen.

De gemeenteraad beslist tijdens de openbare raadsvergadering of zij akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen. 

Al een aantal jaren moet Pekela, en niet alleen Pekela, alle touwtjes aan elkaar knopen om financieel rond te komen. De invloed van de gemeente op zaken die meer geld kosten is minimaal. De gemeente Pekela heeft wederom moeten vaststellen dat de financiële meerjarige positie er niet goed voor staat. Dit heeft een aantal oorzaken: 

  • De uitgaven in de jeugdzorg blijven tegenvallen. De huidige compensatie van uit het Rijk is hiervoor absoluut niet toereikend. 
  • Het gebruik van de WMO neemt toe. 
  • De personele kosten stijgen door een nieuwe CAO. 

Reserves

Afgelopen jaren heeft Pekela ondanks een sluitende begroting veel tegenvallers op moeten vangen waaronder de jeugdzorg. Dit betekent dat de bodem van de schatkist in zicht komt. Door een akkoord op de bezuinigingsvoorstellen hoopt Pekela de reserves weer aan te kunnen vullen.

Sluitende begroting

Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Wij hebben er voor gekozen om te komen met een sluitende begroting. Echter, de tekorten voor de jeugdzorg zijn daarin maar gedeeltelijk meegenomen. Wel vinden wij het belangrijk om de kosten voor jeugdzorg inzichtelijk te maken. De compensatie van het Rijk is echt minimaal. Daarnaast wordt gekeken hoe de kosten voor de jeugdzorg teruggedrongen kunnen worden.’’

Wat betekent dit voor de inwoner? 

Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Ondanks een ambitieus collegeakkoord is vastgesteld dat de uitvoering hiervan bijna compleet tot stilstand is gekomen. Er is niet of nauwelijks geld voor nieuw beleid of iets extra’s. Wel zijn we blij dat we het sociaal domein, dus het welzijn van de inwoner, zo veel mogelijk hebben kunnen sparen. Wij blijven geloven in Pekela, in de kracht van de samenleving. Gezamenlijk gaan we ook aan deze begroting uitvoering geven en we blijven daarbij trots op Pekela.’’

Behandeling door de gemeenteraad 

Op dinsdag 5 november 2019 wordt de begroting 2019 behandeld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering. De vergadering start om 19:00 uur.

Downloaden

Begroting 2020

Programmabegroting 2020