SUEZ blijft afvalinzamelaar in de gemeente Pekela

Het college van de gemeente Pekela heeft de inzameling van huishoudelijk afval opnieuw aanbesteed.

Bij de aanbesteding zijn twee inschrijvingen binnen gekomen. Op basis daarvan is de afvalinzameling aan SUEZ gegund. Het huidige inzamelingscontract voor de inzameling van het huishoudelijk restafval, GFT en PMD in de minicontainers, verzamelcontainers en ondergrondse containers loopt op 31 maart 2018 af. Hierdoor was een nieuwe aanbesteding noodzakelijk.

Tevreden

Wethouder Jaap van Mannekes: “Ik ben tevreden met de wijze waarop de aanbesteding is verlopen. Doordat SUEZ de aanbieder blijft, verandert er voor de inwoners niets. De inzameling gaat op dezelfde wijze verder. Suez is jarenlang een uitstekende partner gebleken. Ik ga er vanuit dat dit de komende jaren ook zo is.”

Aanbesteden

Het college heeft in november 2017 besloten de inzameling aan te besteden voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid om met twee maal twee jaar te verlengen. Dit is gebeurd door middel van een Europese aanbesteding.