Raadsvergaderingen 3 en 17 juli verplaatst naar 10 juli 2018

De openbare vergadering van de gemeenteraad Pekela van dinsdag 3 en 17 juli 2018 worden samengevoegd op dinsdag 10 juli 2018. Reden hiervoor is dat de stukken voor de vergadering van 3 juli 2018 nog niet gereed zijn.

Jaarrekening en voorjaarsnota

De jaarrekening 2017 en de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Pekela staan op dinsdag 3 juli 2018 op de agenda. Het accountantsverslag over de stukken is nog niet gereed. Het is niet mogelijk om op 3 juli 2018 deze stukken te behandelen. De vergadering wordt om die reden verplaatst naar dinsdag 10 juli 2018.

Raadsvergadering 17 juli 2018

Op dinsdag 17 juli staat er reguliere raadsvergadering gepland. Deze wordt samengevoegd met de vergadering op 10 juli 2018.

Aanvang raadsvergadering

De raadsvergadering op dinsdag 10 juli 2018 start om 19:00 uur. De agenda voor deze vergadering vindt u op de website van de gemeente Pekela.