Opnames voor de Erfgoedmonitor

In onze provincie staan veel monumenten, die het verdienen bewaard te blijven. Deze monumenten dragen bij aan de identiteit van onze provincie. Het maakt dat we ons er thuis voelen. Het gebouwde erfgoed staat onder druk, onder meer door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning en de bevolkingsdaling.

De provincie Groningen werkt er samen met de Groninger gemeenten en maatschappelijke organisaties aan om dit gebouwde erfgoed zoveel mogelijk  te bewaren danwel te (her)ontwikkelen. Om dit op een goede manier te kunnen doen hebben we inzicht nodig. Daarom werkt de provincie Groningen met een zogeheten 'erfgoedmonitor', waarbij de huidige staat van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in onze provincie in beeld worden gebracht.

Voor het opzetten en inrichten van de erfgoedmonitor is het bedrijf Fenicks ingeschakeld. Zij verzamelen relevante informatie over het Groningse erfgoed, zoals de monumentstatus, oorspronkelijke functie, huidige functie etc.. Tevens gaan zij foto's maken met een camerawagen. Dit gebeurt vanaf de openbare weg. Fenicks brengt eerst de rijks- en gemeentelijke monumenten in beeld en daarna de karakteristieke panden. Aan de hand van de verzamelde informatie en de foto's bepalen zij vervolgens de staat van onderhoud. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt door de provincie Groningen, gemeenten, de NCG en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met het doel de dienstverlening rond onderhoud, restauratie en schadeherstel te verbeteren. Op deze manier kunnen toekomstige generaties ook nog genieten van het bijzondere erfgoed in onze provincie. De eigenaren en bewoners van de betreffende panden worden apart via een brief geïnformeerd.

Meer informatie over de Erfgoedmonitor is te vinden op www.provinciegroningen.nl.