Ongeldige stempassen bezorgd in Pekela

In de gemeente Pekela zijn ongeldige stempassen voor het raadgevend Referendum (op 21 maart 2018) bezorgd bij een aantal inwoners. Het gaat om inwoners zonder Nederlandse nationaliteit. Volgens de Kieswet kan er bij een referendum alleen gestemd worden door personen met de Nederlandse nationaliteit.

Technische fout

De foutieve verzending is ontstaan door een fout in het systeem. Inwoners met de nationaliteit uit EU-landen kregen een stempas thuis gestuurd. Het gaat om ongeveer 1% van het totaal aantal verzonden stemmenpassen. Deze inwoners mogen uiteraard wel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stempassen ongeldig

De stempassen zijn ongeldig verklaard en komen te staan in het Register Ongeldige Stempassen (ROS) van het stembureau. Hierdoor zijn deze stempassen niet bruikbaar op woensdag 21 maart 2018. Alle stembureauleden worden geïnstrueerd om hier extra op toe te zien.

Excuusbrief

Burgemeester Jaap Kuin: “Het is erg vervelend dat een aantal inwoners een stempas heeft ontvangen dat ongeldig blijkt te zijn. Zij ontvangen van ons excuusbrief. Gelukkig is de fout snel ontdekt en is er 21 maart 2018 een eerlijk stemproces.”