Incidenteel Cultuurbudget

Met de inzet van het Incidenteel CultuurBudget (ICB) wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed. U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 mei 2018 en 15 september 2018.

Doel van het project

Een project dient gericht te zijn op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

Criteria

Een project moet voldoen aan verschillende criteria. Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op www.provinciegroningen.nl en zoek onder het kopje Subsidies, Cultuur op 'Incidenteel Cultuurbudget'.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. E. Riedel van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering Provincie Groningen. Telefoonnummer 050 - 316 41 42.