Gewijzigde openingstijden en huisvuilinzameling rond Pasen

Het gemeentehuis is op vrijdag 30 maart 2018 (Goede vrijdag) en maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag) gesloten.

Afvalinzameling Pasen

Op maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag) wordt de inzamelroute voor de restcontainer niet gereden. Deze route wordt op woensdag 4 april 2018 gereden. Wilt u de container om 7.00 uur aanbieden?